Nå har organisasjonene og verneombudet ved skolen skrevet brev til fylkesrådmannen og til personaldirektøren i fylkeskommunen, der de ber om at ansettelsesprosessen blir belyst.

Hele staben på omkring 35 pedagogisk ansatte er i harnisk over ansettelsen av en rektor de ikke ønsker.

Det var åtte søkere til stillingen. Fagorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet rangerte tre kandidater. Den som ble ansatt, var ikke blant de tre rangerte.

Konfliktsone

Tanks videregående skole er og har vært en konfliktsone. På et tidspunkt i fjor ble det så alvorlig at de så seg nødt til å ha psykologhjelp for å løse problemene. Striden har stått mellom lærerne og administrasjon med nåværende rektor Tor Reinholdt Tønder i spissen.

Miljøet ved Tanks skole blir beskrevet som et miljø med mange høvdinger. Også da Tønder ble ansatt for 11 år siden, ønsket lærerne en annen kandidat.

Men nå har de skaffet seg en felles ytre fiende i fungerende opplæringsdirektør i fylkeskommunen, Svein-Erik Fjeld.

— Det har vært og er konflikter ved vår skole. Vi trenger en leder som kan ordne opp i slike ting. Kandidaten vil ville ha, har gode referanser i så henseende, sier Helen Vølstad, tillitsvalgt i den største fagorganisasjonen, Utdanningsforbundet.

Hun kommer med følgende velkomsthilsen til sin nye rektor:

— Vi tror ikke den som er ansatt vil passe ved vår skole.

Fikk munnkurv

Tillitsvalgt Lars Herland i lektorlaget føler seg lurt og tilsidesatt.

— Stemningen er veldig dårlig. Det virker som om denne personen var ansatt på forhånd. Intervjuer og alt var et spill, hevder han.

Som opplæringsdirektørens nærmeste allierte i saken, ble avgående rektor Tønder sendt tilbake til Tanks med munnkurv etter å ha blitt overhørt i ansettelsesprosessen. Hemmelighetskremmeriet gjør de ansatte bitre.

Personalleder ved opplæringsavdelingen, Johan J. Meyer, som bistod Fjeld i ansettelsen, mener de har gjort et riktig valg.

— Vi har ansatt den best kvalifiserte i et sterkt felt, vurdert ut ifra samlet erfaring og kompetanse. Jeg finner ingen grunn til å kommentere den uenigheten som har oppstått, sier Meyer.

KONFLIKTSONE: Tillitsvalgt i Norsk Lektorlag Lars Herland (f.v.), medlem av klubbstyret Jorid Valestrand, nåværende rektor Tor Reinholdt Tønder, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Helen Vølstad og verneombud Jan Kristian Olsen føler seg overkjørt. De letter sine frustrasjoner på lærerværelset ved Tanks videregående skole.<p/>FOTO: TOR HØVIK