Ifølge avisen var villbiene rasende, etter at fugler hadde hakket i reiret biene hadde bygd seg i toppen av et tre. Og da fuglene kom seg i sikkerhet, blinket biene ut fotgjengerne som alternativt angrepsmål, het det i meldingen.

Politifolk kalte inn skadedyrkontrollen, men denne hadde ikke lange nok stiger til å nå reiret, som lå på høyde med fjerde etasje i husene omkring. Til slutt kom Singapores sivilforsvar til stede, og fikk ødelagt reiret, skrev The Straits Times.

(NTB)