Tre av de seks rumenerne som i fjor sommer ble idømt straffer på til sammen nær 15 års ubetinget fengsel for menneskehandel, valgte å anke til lagmannsretten.

I helgen gjorde rumenerne helomvending, kun to dager før saken skulle opp til behandling i Gulating lagmannsrett.

Bistandsadvokat Beate Hamre fikk nyheten via NRK Dagsrevyen lørdag kveld. Der fortalte den ene domfelte kvinnen blant annet at hun droppet anke, og at hun på ingen måte erkjente noen form for skyld.— Og så får vi offisielt beskjed om at saken er trukket mindre enn 24 timer før vi skulle i retten. Måten forsvarerne har gått frem på i denne saken er sterkt kritikkverdig. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Hamre.

Hun representerer jenten (15) som ifølge Bergen tingretts dom ble voldtatt, tvangsgiftet og tvunget til å stjele.

— For min klient, som er en mindreårig jente, er det selvsagt godt at saken er endelig avgjort, og at hun slipper en lang og opprivende ankebehandling, sier Hamre.

Følte seg truet

Forsvarerteamet til de tre uttalte i gårsdagens BT at konstituert statsadvokat Rudolf Christoffersen har seg selv å takke for at avgjørelsene kom såpass sent.

På en felles middag i Romania i desember i fjor skal statsadvokaten ha sagt at den ene tiltalte ville bli pågrepet når hun kom til Bergen, og at den beskjeden sto i grell kontrast til tidligere avtaler.

— Min klient ble svært fortvilet. Hun følte seg «truet» av Rudolf Christoffersen. Hun tolket trusselen slik at påtalemyndigheten ikke ønsket ankeforhandlinger. Hennes ønske var klart å komme til Norge for å renvaske seg, sier forsvarer Are Bohne, som representerer en av kvinnene.

Dette avviste Christoffersen i gårsdagens BT, og viste til at Bohnes klient har vært etterlyst siden i fjor høst. Da skal hun ha oppsøkt en av de fornærmede jentene i Kristiansand, og

kommet med trusler.Påtalemyndigheten får støtte også fra bistandsadvokat Vera Rege Nilssen, som representerer en 15 år gammel jente som for tiden bor i fosterhjem på hemmelig adresse.

— Skandaløst er bare forbokstaven. Min klient har forberedt seg på ankesaken i seks måneder, også kommer de med dette i siste sekund. Det er helt bak mål at min klient får vite dette gjennom mediene, uten at jeg får sagt fra på forhånd, sier Nilssen.

De to jentene bor i fosterhjem, henholdsvis i Norge og Sverige.

- Ikke uvanlig

Ni uker var satt av til ankesaken i Gulating lagmannsrett. Ifølge førstelagsmann Rune Solbakken blir ikke rettssalen stående tom av den grunn i månedene fremover.

— Saker berammes såpass tett at virksomheten her vil gå for fullt. Det vesentligste er imidlertid at det er avsatt dommere til å behandle denne saken, og da blir det ikke lett å få disse omplassert, sier han.

Solbakken legger ikke skjul på at lagmannsretten har brukt store ressurser på å forberede saken, uten at han kan si hvor mye penger som er gått til

spille.— Men det norske rettssystemet er slik at det er tillatt å trekke en anke, selv så tett opp mot rettssaken. Det er heller ikke uvanlig at det blir gjort, og det er noe vi må rette oss etter, sier førstelagsmannen.

Ifølge administrasjonssjef Arne Støle må lagmannsretten også belage seg på å utbetale salær til forsvarere og bistandsadvokater, som erstatning for at de neppe rekker å ta på seg nye oppdrag i ukene fremover.

— Det er naturlig når en sak av et visst omfang faller bort i siste liten. Da kan det bli vanskelig for advokatene å hente inn nye inntektskilder, men akkurat hvor mye de vil få av lagmannsretten blir vurdert fra tilfelle til tilfelle, sier han.

OPPRØRT: Bistandsadvokat Beate Hamre mener det er uverdig at hennes klient fikk vite at ankesaken ble avlyst gjennom mediene.
RUNE MEYER BERENTSEN
HAUGEVIS: Store bunker med sakspapirer vil ikke bli lest, etter de tre tiltalte trakk anken. Dermed går papiret rett i makuleringsmaskinen.