Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, er åpen for å omgjøre det omstridte vedtaket i Kirkelig Fellesråd om å ta 805 kroner i betaling for vielser og begravelser i de ca. 30 kirkene i Bergen. Forutsetningen er imidlertid at staten bevilger mer penger til fellesrådene.

Alle de 11 biskopene møtte i går kirkestatsråd Valgerd Svarstad Haugland, for å drøfte Den norske kirkes økonomi. På det lukkete Bispemøtet dukket også det omstridte vedtaket i Bergen Kirkelige Fellesråd om å innføre en avgift på 805 kroner for vielser og begravelser i Bergenskirkene opp.

Biskopene klare

Etter det Bergens Tidende får opplyst, var biskopene klare og samstemte på at man ikke vil akseptere vedtak om betaling for kirkelige handlinger. Dermed tyder alt på at også Bjørgvin bispedømmeråd sier nei til å godkjenne vedtaket i det kirkelige fellesrådet. Dette er også i tråd med Kirkedepartementets syn.

Bergens Tidende fikk ikke kontakt med biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther i går. Men ekspedisjonssjef Ole Hermann Fisknes i Kultur og Kirkedepartementet bekrefter overfor Bergens Tidende at betalingstjenester i Kirken var tema på Bispemøtet i går. Fisknes deltok selv på deler av møtet.

— Temaet var Kirkens økonomi. Biskopene var helt klare på at dette er helt uakseptabelt. Utover at vi har fått et klart synspunkt fra biskopene, kan jeg ikke kommentere hva som ble sagt på Bispemøtet, sier Fisknes.

I strid med loven

Han legger til at vedtaket i Bergen også er i strid med dagens praktisering av kirkeloven.

— Paragraf 20 i kirkeloven åpner for betaling. Men da loven ble behandlet i Stortinget, uttrykte kirkekomiteen i en merknad at det ikke kan tas betaling for kirkelige handlinger i eget kirkesokn, særlig ved vielse, begravelser og dåp. Vi har holdt oss til stortingskomiteens lovforståelse, og bedt bispedømmerådene holde seg til dette når kirkeverger og kirkelige fellesråd tar opp slike saker. Konkret vurderer vi nå et liknende betalingsvedtak fra Vennesla i Agder bispedømme ut fra denne lovforståelsen, sier Fisknes, som selv er blant landets fremste eksperter på kirkerett.

Stortingets syn

— Men kirkeloven slår samtidig fast at det kan tas betaling for kirkelige handlinger utenfor gudstjenester?

— Ja, det er riktig. Rent juridisk har man åpnet for betaling uten forbehold. Men samtidig sier altså stortingskomiteen at dette ikke skal gjelde ved dåp, vielser eller begravelser. Det er altså ingen tvil om at dette er Stortingets syn, og det gjelder måten vi tolker lovteksten på.

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland åpner nå ifølge NRK for å finne penger til ekstrabevilgninger for at disse tjenestene fortsatt skal være gratis i landets kirker. Hun mener også at kommunene har plikt til å dekke utgifter til begravelse og kirkelig vielse.

Åpen for nytt vedtak

Kirkeverge Gunnar Wik er altså åpen for å omgjøre vedtaket dersom Kirkelig Fellesråd får dekket inn en tilsvarende sum på kirkebudsjettet i Bergen fra staten. Det vil si nær 900.000 kroner på årets budsjett.

— Vedtaket om å ta betaling handler om å få et budsjett til å gå i hop. For oss er ikke dette noe prinsippspørsmål, sier Wik til Bergens Tidende.

Kirkevergen avviser at det ligger taktiske vurderinger bak det omstridte betalingsvedtaket for å presse ut mer penger fra staten, for så å droppe det.

— Vi mener at det er lovlig å ta slik betaling. Vi så derfor muligheten til å skape et offensiv budsjett, fremfor å kutte i aktiviteter. Innføringen av betaling for vielser og begravelser er en del av en budsjettpakke, som også inkluderer redusert bruk av vikarer og vakanse i ledige stillinger. Samtidig synes jeg det er bra at budsjettvedtaket her i Bergen er med og utløser en prinsipiell og nasjonal politisk debatt om Kirkens lokale økonomi, sier Wik.