Miljøaksjonister vil stanse gasskraftverket på Mongstad. Bondevik støtter dem. Han kaller klimautslipp «dagens største etiske utfordring» og mener kriteriene er til stede for bruk av sterke virkemidler.

Det er Sosialistisk Ungdom som varsler håndfaste aksjoner. Bondevik har på sin side i en årrekke stått fremst i Den norske kirke i kampen mot utslipp av klimagasser.

– Det finnes noen forutsetninger som må være til stede for at sivil ulydighet er etisk forsvarlig. Etter mitt syn er disse forutsetningene absolutt til stede i denne saken, sier Bondevik til Vårt Land.

– En sivil ulydighetsaksjon vil som regel være forgjeves. Storsamfunnet vil alltid ha makt til å fjerne en aksjonist. Derfor tjener sivil ulydighet først og fremst som en viktig måte å kommunisere alvoret i en sak. Man sender ut et sterkt budskap om at en er villig til å ta på seg de omkostninger og den ydmykhet som følger med å gå til en slik aksjon, sier biskopen videre.

Joakim Fjelde Nilsen, leder i Rogaland Sosialistisk Ungdom, er overrasket over Bondeviks forståelse for saken. Han ser på støtten som positiv. Den nærmeste uken vil det bli avklart hvilke aksjoner som kan bli aktuelle.

Bondevik opplyser at han selv ikke vil lenke seg fast på Mongstad.

STØTTER SOSIALISTISK UNGDOM: Biskop Odd Bondevik mener forutsetningene for sivil ulydighet er tilstede i gasskraftsaken på Mongstad.
HÅVARD BJELLAND