På sin nyttårsmottakelse for prestene i Bjørgvin bispedømme sa Hagesæther at det er viktig å få til en nyordning mellom kirke og stat nå når det er fred mellom kirke og stat. Gjennom forslaget om en såkalt lovforankret folkekirke — altså en selvstendig og selvstyrt kirke, som er regulert gjennom en egen kirkelov vedtatt av Stortinget - har man funnet en løsning som kan virke samlende, hevdet Hagesæther.

Men samtidig langet han ut mot politikere og LO-ledere, som omtaler kirkeledere som «mørkemenn i den omfattende høringsprosessen om forholdet mellom stat og kirke.»

— Det vi for all del må unngå, er skremmebilder, der andres overbevisning fortegnes. Det at politikere, som ellers taler varmt om toleranse og raushet, tillater seg å bruke uttrykket «mørkemenn» om motstanderne, opplever jeg som særdeles forstemmende, sa Hagesæther, og fortsatte:

— Argumentet om at politikere må sikre demokratiet, har jeg heller ikke sans for. Når Samarbeidsrådet for tros- og livssyn med nesten 400.000 medlemmer av ulike religioner og kristne kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, samlet og enstemmig går for en lovforankret folkekirke, og Kirkemøtet med tilnærmet tre fjerdedels flertall gjør det samme, da opplever jeg det arrogant når fremtredende LO-ledere og ledende politikere sier vi må beholde Statskirken for å få de rette biskopene valgt.

I sin årlige nyttårstale etterlyste biskopen også mer åndelig krutt i forkynnelsen fra kirkens prekestoler.

— Jeg spør meg selv og dere prester om de bevisste og aktive i menighetene får næring nok til å voksne og modnes som kristne. Hvor får de bibelundervisning som går i dybden? Hvor får de hjelp til de vanskelige valgene, som vi alle utfordres av? Katekismeundervisningen er borte. Bibellesningen er spinkel hos de fleste, og bibel- og samtalegrupper blir det færre og færre av. Og altfor mange bedehus står tomme på Vestlandet, hevdet Hagesæther.