— Jeg kan ikke legge skinner. Men jeg har etisk kompetanse, og kan være med å legge premisser for et grunnleggende etisk veivalg i samferdselspolitikken, sier Bjørgvin-bisp Ole D. Hagesæther til Bergens Tidende.

Han viser til at klimaendringene er blitt et kjempeproblem.

— Norge har klare forpliktelser til å redusere CO2-utslippene. Får vi lagt om mer av trafikken fra fly til bane, har vi også automatisk gjort noe med utslippene av klimagasser, sier Hagesæther.

Etter Bergens Tidendes serie om togtrafikken de siste dagene, kaster Bjørgvinbispen seg inn i debatten om en høyhastighetsbane. Selv innrømmer han at han som kirkeleder ofte har dårlig samvittighet og en flau bismak når han på grunn av tidspress velger forurensende fly fremfor miljøvennlige tog.

Konkurransedyktig

Hagesæther mener at en slik bane mellom Bergen og Oslo over Haukeli med forgreninger til Haugesund og Stavanger kan overføre hele 80 prosent av dagens flytrafikk mellom øst og vest til hurtigtog, som ikke bruker mer enn to timer og 35 minutter over fjellet. Det vil redusere utslipp av CO2 tilsvarende et gasskraftverk på Kårstø.

— Forutsetningen er at vi får en konkurransedyktig høyhastighetsbane både når det gjelder frekvens, pris og reisetid sammenliknet med flyene. Både av hensyn til forpliktelser i Kyoto-avtalen, vårt ansvar for kommende generasjoner og dem som i sør må betale prisen for våre utslipp i nord, er det nå helt avgjørende å få realisert et slikt hurtiggående banesystem både for person- og godstrafikk. Det er ikke sikkert at en slik bane over Haukeli er den endelige løsningen. Men fordelen med dette prosjektet er at både Haugesund, Stavanger og etter hvert Kristiansand da kan hektes på.

Etisk kompetanse

— Men er det Kirkens sak å blande seg inn i rene politiske spørsmål?

— Det jeg gjør er å trekke politiske konsekvenser av et overordnet etisk engasjement. Jeg er forberedt på å bli kritisert for å blande meg inn i politikernes ansvar. Men min mulighet som biskop er å gi et signal på et tidspunkt der man må gjøre grunnleggende verdivalg i samferdselspolitikken. Samtidig tror jeg en høyhastighetsbane er godt økonomisk fundamentert. En slik bane kan drives med overskudd selv om man låner pengene til bygging.

Fly til utlandet

— Men har Kirken kompetanse på tog og samferdsel?

— Kirken har troverdighet og kompetanse på etisk engasjement. Vi har en forpliktelse til å ta vare på skaperverket. Dette har både Bispemøtet og Kirkemøtet understreket i klare uttalelser, Det mangler heller ikke på bibelsk tenkning som gjør at Kirken og jeg som biskop kan løfte frem signalvimpler for vern av skaperverket.

Paul Sigve Amundsen