Juvkam er opprinnelig fra Bagn i Valdres. Han var biskop i Bjørgvin bispedømme fra 1961 til 1977. Juvkam har hatt mange verv i kirkens tjeneste.

Han var formann i Sivertsenkommisjonen som i 1976 foreslo å skille kirke og stat. Han har vært formann i Den norske kirkes presteforening og formann i Norsk Menighetsinstitutt. Han har også vært sogneprest i Sinsen og i Vestre Slidre.

Biskopen er kjent for sitt arbeid med å fremme det nynorske språk i liturgien, og var sentral i utformelsen av den siste versjonen av Bibelen på nynorsk. Han sto i tillegg for utarbeidelsen av Den norske kirkes bønnebok som kom ut i 1991.

— Han var en betydelig person innen Den norske kirke. Juvkvam spilte blant annet en stor rolle i kirkens kamp under okkupasjonen, sier tidligere Hamar-biskop Georg Hille til NTB.

(NTB)