– Jeg tror vi kommer til å ha mye kunnskapsintensiv virksomhet. Arbeidsplasser som springer ut av kunnskap— og universitetsmiljøet. For min egen del håper jeg Bergen bevarer særpreget som et så sjarmerende og spesielt sted.

– Hvordan kommer vi dit?

– Byens jobb er å sørge for at bedriftene og de som jobber der har attraktive betingelser. Da snakker jeg om hele pakken, alt som gjør Bergen til en godt sted å være og et godt sted å leve.

EIRIK BREKKE