Beskrivelse: Bratt skrent bak bebyggelsen i Birkelandsbotn 44-4 og langs Totlandsvegen til Myrdal har til dels løst fjell. Det ligger steinsprangblokk ned til Birkelandsbotn nr. 18-22.

Spesielle forhold:

Det er laget en mindre skjæring i bratt moreneskråning ved nr. 18. det er kommet bekymringsmelding for Birkelandsbotn 18-22.

Konklusjon:

Det bør gjøres analyser av rekkevidden av steinsprang for hele denne skråningen. Sikring bør vurderes. Stabiliteten til moreneskråningen ved nr 18 bør vurderes.

NGU/BERGEN KOMMUNE