• Jeg ville tro at det var i god sosialdemokratisk ånd at de rike deler med de fattige, sier Birgitte Friele.

I går uttalte Eilert Jan Lohne i Arbeiderpartiet seg kritisk til Friele-familiens gave til Robin Hood-huset.

— Når systemet ikke fungerer og noen lever i fattigdom, må det viktigste være at de som trenger penger, får det. Ikke hvor pengene kommer fra, sier ordfører Herman Frieles datter, Birgitte Friele.

— Gjør dette deg mindre lysten på å gi penger ved en annen anledning?

— Det vil vel alltid være noen som har egne meninger om dette, men vi vil gjøre våre egne vurderinger. Jeg forstår ikke hvorfor man skal henge seg opp i hvem som gir pengene. Er det ikke viktigere at de faktisk kommer? undrer hun.

Også Bjørn-Frode Schjelderup i Høyre stiller seg uforstående til kritikken.

— Arbeiderpartiet skremmer næringslivet fra å gi penger i fremtiden, sier han.

— Selv om vi gjerne skulle gjort dette selv, så har Bergen kommune problemer med å sette i gang slike prosjekter som Robin Hood-huset. Vi må ikke være kritisk til slike gaver, selv om vi ønsker at kommunen skal besørge denne type tiltak, sier Schjelderup.

— Det blir helt feil når Arbeiderpartiets representant skal mistenkeliggjøre denne gaven. Det er klart at dette har med at gaven kommer fra ordførerens familie å gjøre, sier han.