Kapasiteten er nemlig sprengt hos Birs (Bergen interkommunale renovasjonsselskaps) datterselskap TH Paulsen på Lønningsflaten. Like over sommeren skal det bygges en helt ny sorteringslinje i lokalene, noe som vil doble kapasiteten. Driftsleder Trond A. Paulsen forteller at utvidelsen er helt nødvendig. 120 tonn papp og papir sorteres i det helautomatiske anlegget hver eneste dag. De 13 ansatte jobber skift og sorteringslinjen er i drift fra seks om morgenen til syv om kvelden hver eneste dag. Hvert tredje minutt kommer en kube med komprimert papir, klar til å fraktes til gjenvinning, ut av pressen. Daglig går fire til seks trailere ut av TH Paulsen, fullastet med papp og papir.

— Den siste tiden har anlegget gått i 120 prosent hele tiden. Det er ikke bra i lengden. Vi blir veldig sårbare av å ligge så høyt opp mot kapasitet. Ved driftsproblemer vil papiret hope seg opp ganske raskt, så utvidelsen er rett og slett helt nødvendig, sier Paulsen til Fanaposten.

Raskere enn antatt

Behovet for å øke kapasiteten har gjort seg gjeldende mye raskere enn Bir og driftslederen selv trodde.

— Pågangen har vært enormt stor. Vi hadde regnet med at anlegget måtte utvides på sikt, men at det skulle bli helt nødvendig å bygge ut allerede etter to års drift, var det vel ingen som hadde trodd, sier driftsleder Trond A. Paulsen.

I løpet av 2007 ble totalt 27.000 tonn papp, papir og drikkekartonger sortert i anlegget. Når arbeidet med utvidelsen står ferdig vil kapasiteten økes til 60.000 tonn i året. Kostnadene med utvidelsen vil være 15 millioner kroner.

— Vi vil også bygge på hallen slik at lasting av papir som skal på trailere til gjenvinning vil skje under tak. I dag har vi noen utfordringer med vinden, sier Paulsen.

Arbeidene skal etter planen starte i begynnelsen av september, og fullføres i løpet av måneden.

— Vi kommer til å flytte driften av anlegget til nattestid i byggeperioden. Vi kan rett og slett ikke stenge i en hel måned. Det blir en travel tid, sier Paulsen.

Moderne anlegg

Papirsorteringsanlegget på Lønningen er blant de mest moderne anleggene som finnes, ifølge informasjonskonsulent Tina Skudal i Bir. Delegasjoner fra andre kommuner som Stavanger og Bodø har vært på omvisning. Det samme har flere internasjonale delegasjoner, blant annet fra Danmark, for å se på løsningene.

— Dette var Norges mest avanserte sorteringsanlegg da det ble åpnet for to år siden, og det er fremdeles blant de mest moderne anlegg for sortering, sier Skudal til Fanaposten.

Hun opplever fra tid til annen at folk ikke er klar over hva som skjer med papiret etter at de har kastet det i den blå papirdunken.

— Jeg møter fremdeles personer som tror at vi brenner alt papiret i Rådalen. Slik er det ikke. Alt som samles inn blir nøye sortert, pakket og transportert til gjenvinning. Vi har et veldig bra anlegg her, og alt som kommer inn hit går videre til gjenvinning, sier Skudal.

STOR PÅGANG: - Vi hadde regnet med at anlegget måtte utvides på sikt, men at det skulle bli nødvendig allerede etter to års drift, var det vel ingen som hadde trodd, sier driftsleder Trond A. Paulsen. Her sammen med informasjonskonsulent Tina Skudal i Bir.
Thor Erik Waage
DOBLER: I 2007 ble 27.000 tonn papp, papir og drikkekartonger sortert og pakket på Lønningen. Nå skal kapasiteten økes til 60.000 tonn per år.
Thor Erik Waage