— Slik Akvariet fremstår i dag, vil jeg helst ikke vise det frem, sier Stigum Olsen.

Guidet i en årrekke For fem uker siden sendte Stigum Olsen et brev til Akvariets ledelse hvor han påpekte feil og mangler ved 37 av utstillingskarene til Akvariet.

Stigum Olsen sier til Bergens Tidende at han ikke har hatt noe ønske om å offentliggjøre brevet, men bekrefter at han har påpekt feil og mangler overfor ledelsen og ansatte ved flere tidligere anledninger, uten at feilene er blitt rettet opp.

Cand. Scient. Rune Stigum Olsen arbeider for et større oppdrettsfirma. I mange år har den svært fiskeriinteresserte Stigum Olsen tatt med seg venner, bekjente og forretningskontakter på Akvariet og guidet dem.

Men han har de seneste årene opplevd et faglig forfall som opprører. Han har gått systematisk fra utstillingskar til utstillingskar og notert ned feil og mangler ved hvert enkelt. Stigum Olsen skriver:

«Forfallet ved Akvariet har pågått i lengre tid og jeg vet at det ikke bare er jeg som er opptatt av det. Jeg vil at Akvariet skal fremstå som mer seriøst og pent enn det gjør i dag».

- Skyld ikke på økonomien

Og det er ikke snakk om sjeldne arter som mangler. Breiflabb, hvitting, hyse og piggvar hører blant fiskeartene som ikke finnes i akvarier der det står at de skal befinne seg.

Og noen ganger befinner det seg fisk i akvariet som slett ikke skal være der. Som at en afrikansk malle har sluppet opp i akvariet med skiltet: «Kyst innsjø med laks».

Stigum Olsen mener Akvariet gjør for lite for å fornye samlingen, og aksepterer ikke at økonomien kan være et problem i så måte.

«All den tid det koster så lite å rette på flesteparten av disse forholdene, så finnes der ingen unnskyldning for ikke å gjøre det. (...) Forbedringspotensialet er formidabelt, bare når det gjelder innredning og generelt renhold.»

Kritisk til krypdyr

Stigum Olsen er svært kritisk til Akvariets satsing de siste årene på slanger og andre krypdyr. Han mener det bryter med Akvariets formålsparagraf: «Hovedformålet med Akvariet er at vise det norske folk den norske marine fauna».

Han mener Akvariet burde satset på Nordsjøen og de norske fjordene. Det er nettopp her Akvariet har sitt potensial.

— Hvorfor kan man ikke bli god på det man har forutsetninger for å bli god på? Det er jo et enormt forbedringspotensial bare på de norske artene! Min 37 punkts liste viser dette, sier Stigum Olsen.

Han mener det er bortkastet å satse på å konkurrere med langt bedre og mer ressurssterke akvarier på å vise tropisk fisk og koraller. Norske barn og ungdommer har reist så mye og sett så mye forskjellig at de ikke lar seg imponere av de blasse småakvariene med tropisk fisk ved Akvariet i Bergen. Og utenlandske turister lar seg i hvert fall ikke imponere.

Litt ros til slutt

Alt er ikke galt på Akvariet. Rune Stigum Olsen har og skryt å komme med.

— En del forhold er blitt betraktelig bedre de senere år; for eksempel det store akvariet i nederste etasje, selinformasjonen, sel-guidingen, fuglefjellet, deler av havbruksutstillingen og skiltingen over karene. Hadde det enda bare vært slik at skiltet over akvariene avspeilet det som faktisk svømte rundt i karene, sier han.

Se reportasje på TVHordaland i kveld

SLAPPER AV: Denne iguan-øglen holder varmen under en ovn i glassburet sitt. Havbruksbiolog Rune Stigum Olsen mener Akvariet bør prioritere fiskeslag fra nærområdene fremfor sjeldne øgler og slanger. <br/>Foto: HELGE SKODVIN