Problemet skyldes uenighet mellom Tollvesenet og det eneste firmaet som vraker biler i vårt distrikt, Norscrap West.

Bakgrunnen er omstendelige regler for vraking av utenlandske biler i Norge. Tollvesenet har den siste tid krevd at Norscrap søker om tillatelse før slike biler vrakes.

Full stopp

— Vi har ikke mulighet til å drive denne typen saksbehandling og lagre vrakene mens vi venter på svar. Derfor tar vi ikke lenger imot utenlandske kjøretøy, sier Jon Fougner, driftsleder i Norscrap West.

Tollvesenet ønsker grundig behandling for å undersøke om bilen har vært ulovlig i landet, eller om bildeler er fjernet og solgt videre. Fougner håper å bli enig med tollerne om en smidig ordning i løpet av de neste ukene.

— Jeg håper og tror at det løser seg. Hvis ikke, får vi et miljøproblem i Bergen, sier han.

Hoper seg opp

Allerede i dag er problemet med henslengte bilvrak godt synlig mange steder i Bergen.

Da bt.no var i Sandviken fredag, rett utenfor soneparkeringen, fant vi fem vrak i løpet av få minutter. Tre av dem sto i samme gate, i Formanns vei. En av bilene er flyttet opp på fortauet - kanskje av irriterte beboere som håper at en «feilparkering» vil gjøre det lettere å få vraket fjernet?

— Bilvrak i gatene er dessverre et økende problem, sier daglig leder Bjørg Hatlem i Bergen Parkering.

Parkeringsselskapet hyrer inn bilbergingsfirmaet Falck for å fjerne vrakene.

— De siste månedene har de fått inn så mange at de ikke har plass til å ta imot flere, sier Hatlem.

Fullt lager

Falcks lagringsplass i Møllendalsveien er fylt til randen.

— Vi har til enhver tid rundt 100 biler her. Jeg tipper at rundt halvparten er vrak som folk har satt ifra seg på gaten, sier Espen Solberg, daglig leder i Falck Bergen.

Det tar tid å bli kvitt vrakene, og bilbergerne må ofte si nei til å ta imot flere.

— Vi er dessverre nødt til å lagre dem i tre måneder før vi kan sende dem til skraping, sier han.

Han tror de fleste av vrakene stammer fra helt vanlige bilister.

— Bilene blir gjerne stående når de ikke lenger kommer gjennom EU-kontrollen. Eierne har kanskje en intensjon om å fjerne dem. Det blir bare ikke gjort, sier Solberg.

Falck sier for tiden nei til å fjerne alle utenlandske vrak, ettersom det er umulig å få vraket dem i bergensområdet.

Ulovlig i landet

De utenlandske bilvrakene har ofte en annen historie enn de norske, mener Jon Fougner.

— Hvis eieren har hatt bilen for lenge i landet uten å betale avgifter, er den her ulovlig. Da hender det at eieren fjerner kjennemerker og setter den fra seg, sier han.

Vrakene kommer i stadig verre stand etter hvert som tiden går.

— Folk begynner å herpe dem og knuse ruter. Vrakene kan utgjøre en fare for barn som leker ved dem, sier Espen Solberg i Falck.

Er det bilvrak i ditt nabolag? Skriv gjerne en kort rapport i feltet under!

Ane Børhaug
Ane Børhaug
Ane Børhaug
Ane Børhaug