Store vannmengder, en lumsk myr og en 30 år gammel vei med for dårlig fundament er trolig årsak til den massive utglidningen på E39 søndag kveld. Nær hundre meter av den sterkt trafikkerte europaveien er borte.

Et tynt lag asfalt ligger som krøllet papir før det forsvinner i et gapende hull. Der det engang var vei, er det nå et basseng med vann. Der ligger personbilen til småbarnsmoren fullstendig druknet. Bare noen bobler pipler til overflaten.

— Dette er en type ulykker vi søker å unngå i størst mulig grad. Det er veldig trist at mennesker ble skadd her, sier prosjektleder Rolf Harkestad hos Statens vegvesen.

- Kom plutselig og uventet

Gjennom 30 år har folk kjørt den gamle veien ned på myren og opp igjen forbi Børtveit. Nå skulle veien bli bredere og tryggere. Derfor ble det lagt store steinfyllinger på hver side av den gamle veien. De siste dagene ble det fylt på i midten.

— Den gamle veien lå på løsmasser. Slik gjorde de det i gamle dager. Men med all tilleggsmassen, har den ikke hatt evne til å bære dette, sier Harkestad.

Ifølge prosjektlederen fra Statens vegvesen ble det ikke stilt krav til entreprenøren om at de skulle sjekke grunnen under den gamle veien.

— Under prosjektering ble det vurdert som unødvendig. Stord har normalt gode grunnforhold. Dette kom plutselig og uventet.

— Burde dere ikke gravd ut massene og kommet ned pål fast grunn?

— I etterpåklokskapens lys burde vi gjerne gjort det, sier Harkestad.

Skal granske ulykken

Utrolig nok er restene av den gamle veien trengt ned i grunnen under den ytterste fyllingen. I den tilstøtende myren står trærne på skakke og vitner om at store vann- og fyllmasser har vært i bevegelse.

I går ettermiddag ankom en geolog og en geotekniker fra Statens vegvesen for å undersøke rasstedet og vurdere sikkerheten for opprydningsarbeidet.

— Geologen har nå vært i området og mener det er trygt å kjøre med anleggsmaskiner. Nå jobber de med å heve bilen, sier politiførstebetjent Dag Vidar Nordhus til Bergens Tidende. Bilen skulle deretter fraktes til Biltilsynet på Stord.

Tidligere på dagen var representanter fra politiet på rasstedet for å dokumentere skadene. De ba om bistand fra Arbeidstilsynet for å granske ulykken.

— Vi skal vurdere om arbeidet som er gjort i forkant er tilfredsstillende. Byggherre er pålagt å lage en risikovurdering. Vi vil også vurdere Statens vegvesen sin HMS plan, sier Oddbjørn Kvålsvold, seniorinspektør i Arbeidstilsynet. Han våget ikke å komme med noen konklusjon i går.

-Vi får bare prise oss lykkelige for at det ikke gikk liv tapt, sier Kvålsvold.

Det var i går usikkert hvor mange dager veien kan bli stengt. Omkjøring skjer via Fitjar og Sagvåg.