Det er ukjent om det er personskader eller hvor mange personer som er involvert.

BT kommer tilbake med mer.