Det viser de oppdaterte årstallene til Statens vegvesen.

I 2012 var det en økning i bomringene mot Nygårdstangen. Over 1000 flere biler passerte hver eneste dag. I motsetning til tidligere har også trafikken inn mot sentrumskjernen opplevd en økning.

Mahmoud Ebrahimi i Geodataseksjonen til Statens vegvesen forteller at de syv bomstasjonene rundt sentrum har opplevd samme økning som resten av bomstasjonene.

Første økning på flere år

— Når det gjelder sentrumsrettet trafikk så er det i år for første gang på flere år en økning. Men den er ikke stor. Vi snakker om en økning på 200 biler i døgnet, sammenlignet med i fjor.

Byråd for miljø og byutvikling, Filip Rygg (KrF), mener likevel at Bergen er på rett vei.

— Kollektivveksten er langt større enn bilveksten. Bergen er eneste byen som har redusert bilhold det siste året, sier han.

I 2011 økte antallet passasjerer på buss og bane med hele 12,4 prosent, viser tall fra Skyss. Totaltallene for 2012 er ikke klare ennå, men tallene for de første syv månedene i fjor viste en vekst på fem prosent.

Audun Lysbakken mener at Bergen må gå langt sterkere til verks, blant annet ved å innføre køprising og sette av rene kollektivfelt på innfartsårene.

- Staten stoppet planene våre

Rygg svarer at kommunen er klar med slike tiltak, men at det er regjeringen som bør få fingeren ut.

— Vi har inne en bompengesøknad som ekspertene sier vil redusere trafikken med ti prosent. Men den ligger fortsatt og venter på stortingsbehandling. Og staten har stoppet planene våre om sambruksfelt på innfartsområdene, som et enstemmig bystyre har gått inn for, sier han.

Rygg håper at de nye bompengetakstene kan innføres fra 1. mars eller 1. april.