I dag høres dette helt usannsynlig ut, men det er faktisk tilfelle at kommunestyret i Åsane i 1909 fattet vedtak om at man ikke ønsket kjøring med motorvogner i Åsane.

— Ikke noe nytte av biltrafikk

Det var flere grunner til dette vedtaket. For det første virket bilene forstyrrende på den vanlige landeveistrafikken som på den tiden var kløvhester, hest og kjerre, i tillegg til de gående som ofte bar kiper på ryggen. Dessuten mente kommunestyret den gang at Åsane til da ikke hadde hatt noe nytte av biltrafikk.

Dette vedtaket fører oss tilbake til en helt annen tid, en tid der kommunikasjonsformene var helt ulik vår egen tid. Hvis kommunestyremedlemmene fra 1909 hadde fått se trafikkmengden og veien gjennom dagens Åsane, hadde de neppe trodd sine egne øyne.

Første bilen i Bergen

Den første bilen kom til Bergen i 1908, og året etter var antallet økt til 5 biler. De første bilene som trafikkerte Bergens omegnskommuner, var alle eid av Bergensere som blant annet drev drosjetrafikk.

For byfolk med god økonomi og turister ble det populært å ta bilturer ut av byen. Dette førte til motstand fra bøndene rundt Bergen. Disse hadde vært med på å både bygge og vedlikeholde veiene.

Bøndene hadde overhodet ingen nytte av biler som forstyrret deres trafikk til og fra byen, blant annet med melkeleveranser.

Lensmenn mot bilkjøring

Meningene om bilen og biltrafikken var sterke, noe som førte til mange konflikter. På den ene siden var bileiere og amtsingeniøren som var positive til bil og biltrafikk, mens bønder, lensmenn og kommunale myndigheter var negative.

I arkivene finnes det mange spor etter konflikten om biltrafikk både i Åsane, Fana, Laksevåg og Voss.

”Skræmmeaparater langs Veiene”

Arkivar Synøve Bringslid ved Statsarkivet i Bergen, forteller om dette i artikkelen "Skræmmeaparater langs Veiene - kommer vi helskindet Hjem?" som ble publisert i ”Bergensposten” nr. 2 1999 og i ”Åsabuen ” nr.1, 2001.

Bergensposten er en publikasjon som blir utgitt av Statsarkivet i Bergen, de første årene ble det utgitt en hvert år, mens i de senere år er det blitt utgitt tre nummer årlig.

Les hele artikkelen til Synøve Bringslid her:

Skræmmeaparater langs Veiene - kommer vi helskindet Hjem?

Mer historisk stoff finner du hos

Statsarkivet i Bergen

Intressert i lokalhistorie?

Kontakt Åsane Historielag.

Pål Engesæter
Marita Aarekol (arkiv)
Eirik Brekke (arkivfoto)
Knut-Egil Wang (arkivfoto)
Tor Høvik