• Lavutslippsone: Et avgrenset område hvor bruken av tunge dieselbiler begrenses.
  • Køprising: Rushavgift er en måte ta betalt på de tider av døgnet der trafikkpresset er størst.
  • Svevestøv: Består av partikler som svever i luften. Kommer som regel fra trafikk.