Dermed må han sone 14 dagar i fengsel for å ha køyrt i 132 km/t i 80-sona med ein splitter ny VW Passat.

Vedgjekk 125 km/t

Det var den 17. februar i år at mannen vart lasermålt då han køyrde på E39 gjennom Våtedalen i Gloppen kommune. Politibetjenten som gjorde målinga, forklarte i retten at han målte bilen to gonger med kort mellomrom, og at begge målingane viste 132 km/t. Sjølv meinte mannen at han berre hadde køyrt i 125 km/t.

Bilselgarens forsvarar, advokat Louis Anda, viste til at målinga kunne vere feil på grunn av ýutanforliggande og ekstraordinæreý omsyn. Dette anten på grunn av støvskya som skal ha danna seg bak bilen, eller fordi laserstrålen kan ha trefft eit laust montert prøveskilt.

Også tidlegare

Til å underbygge dette hadde forsvararen innhenta sakkunnig uttale frå dr. sci. Jan Tore Malmo.

Men begge innvendingane mot målingane vart avvist av tingretten, som slår fast at lasermålingane var gjort etter boka. Retten meiner dei allmennpreventive omsyna tilseier streng reaksjon, og peikar dessutan på at den tiltalte 52-åringen så seint som i år 2000 også vart straffa for ei betydeleg fartsoverskriding.

Med utgangspunkt i tiltaltes økonomi finn retten at han skal betale 2.000 kroner i sakskostnader i tillegg til fengselstraffa.