Søndag avsluttet biloppsamlerne boikotten som har pågått siden årsskiftet. Biloppsamlingsplassene som er organisert i Norges Biloppsamleres Forening (NBF) stengte portene for innlevering av vrakede biler i protest mot tilbudet fra bilimportørenes returselskap Autoretur AS.

NBF åpner portene etter at foreningen har inngått avtaler om betingelser for salg av skrapjern med selskapene Veolia Miljø Metall AS og Norsk Metallretur AS.

Bakgrunnen for konflikten er at det fra 1. januar i år er bilprodusentene ved bilimportørene som er pålagt å håndtere resirkuleringen av bilvrak. Dette er et EU-direktiv som Norge er pålagt å følge. Bilimportørenes Landsforening etablerte derfor selskapet Autoretur AS som skal ta hånd om den nye ordningen.

Dermed har ikke lenger Statens forurensningstilsyn (SFT) ansvaret for innsamling og gjenvinning av kasserte biler, slik de har hatt siden 1978.

Biloppsamlerne fikk tidligere 881 kroner per vrak fra staten, men fra 2007 er dette markedsregulert uten bevilgninger over statsbudsjettet. Autoretur AS mener de til en hver tid gjeldende prisene på skrapjern skal dekke alle omkostninger, mens NBF mener det ikke kan være biloppsamlernes ansvar dersom prisen på skrapjern synker.