Kapasiteten i Bergen Tinghus er sprengt. Tomt til ny rettssal har stått klar i flere år, men heller ikke dette året ble det bevilget penger over statsbudsjettet.

Nå tvinger jakten på lokaler domstolen ut på det private leiemarkedet.

– Rettssaker krever rettssaler. Situasjonen er så prekær at vi ikke kan sitte og vente på nytt bygg, sier førstelagmann i Gulating lagmannsrett, Rune Fjeld.

Rettssaker på hotellrom

På grunn av mangelen på rettssaler har domstolene vært nødt til å avholde straffesaker i ulike hotell— og selskapslokaler i flere år.

Ved en anledning ble dommerne nærmest overfalt av et japansk reisefølge som trodde en alvorlig rettssak var et karneval. Nylig ble en voldtektsdømt løslatt fordi det ikke var rettssaler nok til å behandle ankesaken.

Etter at håpet om midler over statsbudsjettet ble knust, gikk Statsbygg ut med leieannonse på vegne av domstolene.

På ønskelisten står et samlet areal på 250 kvadratmeter med sentral beliggenhet, god takhøyde og ventilasjon, kontorplass, tilgang til toaletter og mulighet for flere innganger. Husleien skal Domstolsadministrasjonen betale.

– I utgangspunktet ønsker vi lokaler av en viss størrelse i nærheten av Tinghuset. Men erfaringsmessig er det et voldsomt press på næringseiendom, så vi er villige til å strekke oss langt, sier Rune Fjeld.

Eiendomssjef i Statsbygg, Gro Aarli, venter ennå på respons etter annonsens første dag, men har tro på at en egnet rettssal vil dukke opp.

– Vi vet om noen lokaler som kan være aktuelle. Problemet er at rettssaler er krevende konstruksjonsmessig. Helst skal jo tiltalt, dommere og publikum ha hver sin inngang, sier Aarli.

Kriminelle løslates

For nesten ti år siden startet arbeidet med å finne tomt til nytt rettsbygg i Bergen.

Tomten til den gamle brannstasjonen står til disposisjon. Arkitektkonkurransen ble avsluttet for tre år siden. Bygget skulle den gang koste i overkant av 200 millioner kroner.

Nå mangler bare pengene. Og mens domstolene venter på statlige bevilgninger, er situasjonen prekær.

Behandlingstiden i jurysaker tar allerede fem måneder i Gulating. Normen er tre. I høst vil behandlingstiden kunne komme opp i ett helt år, ifølge førstelagmann Fjeld.

– Det er svært uheldig for de involverte. Varetektsfanger blir sittende i altfor lang tid, kanskje så lenge at de må løslates. Dessuten blir sakene gamle og bevisene svekket, sier Fjeld.

Dersom bevilgningene hadde kommet over dette års statsbudsjett, ville et nytt rettsbygg tidligst kunne fullføres ved årsskiftet 2009/10. Nå må Bergens dommere og kriminelle vente minst ett år til på egnede lokaler.

– Skuffet over prioriteringen

Direktør ved Domstolsadministrasjonen, Tor Langbach, har engasjert seg i berammingsproblemene i Bergen. Han mener forholdene er uverdige, særlig for ofre i alvorlige saker.

– Nybygget har vært planlagt i ti år og har allerede kostet 14 millioner. Nå er det snart nødvendig å få en avklaring fra politisk hold, sier Langbach.

Hilde Lydvo fra hordalandsbenken i justiskomiteen er skuffet over regjeringens prioritering. I dag vil hun fronte byggesaken på tverrpolitisk møte i Stortinget.

– Justiskomiteen jobber iherdig med å få gjennomført bevilgningene neste år. Det er en prioritering, og det gjelder bare å få løftet den opp, sier Lydvo.

Ap-politikeren mener presset i byggebransjen må ta skylden for begrensninger på nye statlige bygg. I tillegg er det et problem at Bergen har to andre byggeprosjekter i pengekøen.

– Brukerne av Gulating er jo ikke dem som går i fakkeltog for å få nytt bygg, men både av hensyn til innsatte og ansatte er det viktig at de får ordentlige lokaler, sier Lydvo.