Den siste uken har Helse Vest delt ut kirurgikontrakter til private sykehus for nær 100 millioner kroner i året.

For denne summen venter det regionale helseforetaket å få så mange operasjoner som mulig. For kun ett eneste kriterium ligger til grunn for hvem som får behandle helseregionens pasienter: Pris.

Det er en helt annen praksis enn hos Helse Sør-Øst og Helse Nord.

Det er veldig spesielt at når man skal kjøpe operasjoner, så er man kun opptatt av pris

Tom Ørner, lege

Kvalitet i Nord og Sør-Øst

— Vi har sjelden konkurranser der bare pris er avgjørende. Vi ønsker å være sikre på at personellet som skal utføre jobben, er kvalifisert, sier kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol i Helse Nord.

I landets suverent største helseregion, Helse Sør-Øst, vektes kvalitet med 50 prosent når tilbudene skal vurderes. Prisen teller bare 20 prosent.

Men i Helse Vest og Helse Midt-Norge er det prisen som avgjør. Helse Midt-Norge ber i tillegg om referanser om nøkkelpersoners spesialiteter.

  • Vi vil også vite hva slags erfaring vedkommende nøkkelpersonell hadde. For øvrig synes vi det er vanskelig å vurdere kvalitet på for eksempel ortopedi opp mot hverandre, sier kontraktsdirektør Bård Skage i Helse Midt-Norge.

Hovedkriteriet er om den private institusjonen har offentlig godkjent status som sykehus.

Slik er det også i Helse Vest.

— Det er ikke aktuelt for oss å vurdere om for eksempel Aleris er bedre kvalifisert enn Fana Medisinske Senter. Vi føler at så lenge de er godkjent innen sine fagområder, så er de allerede vurdert, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Ber ikke om referanse

  • Når du først er kvalifisert og tatt inn i konkurransen, så er det pris som avgjør, legger hun til.

Dette har skapt reaksjoner hos de private sykehusene som er med i konkurransen, både de som har fått kontrakter, og som har tapt. Samtlige BT har snakket med, reagerer på at kvalitet ikke er et tema.

  • Det som er underlig, er at i nesten alle sammenhenger, uansett hva man kjøper, er man opptatt av andre ting enn pris. Det er veldig spesielt at når man skal kjøpe operasjoner, så er man kun opptatt av pris, sier lege og gründer ved Bergen Kirurgiske Sykehus, Tom Ørner.

BKS har nylig vunnet kontrakter for over 40 millioner kroner årlig, og har hatt kontrakter med Helse Vest i mange år. Ørner reagerer på at det regionale helseforetaket tilsynelatende ikke evaluerer de tjenestene som har vært levert over lang tid.

  • De kan måle klagesaker, antall reoperasjoner, infeksjoner, ventetid etc. Jeg undres hvorfor Helse Vest ikke etterspør referanser, sier Ørner.

Pris fremfor kvalitet

Lege og deleier ved Fana Medisinske Senter (FMS), Stein Helge Glad Nordahl, er enig.

  • Ut fra et medisinsk perspektiv, og fra pasientens ståsted, hadde vi satt pris på om det også var andre parametre i konkurransen. Lav pris kan gå på bekostning av kvalitet, sier Nordahl.

FMS skal utføre ikke-kosmetisk plastisk kirurgi for Helse Vest i de neste to årene. I tillegg har FMS spesialistavtale innen område øre-nese-hals.

Lege og deleier Sjur Braaten ved Ulriksdal Sykehus regnes for å være blant landets fremste innen ryggkirurgi. Sykehuset har utført ryggkirurgi for Helse Vest i fire år, men tapte det siste anbudet.

  • Vi har lagt stor vekt på å dokumentere kvalitet. Det føles urettferdig for etablerte aktører å tape et anbud, mens uetablerte kan gå inn i anbudsrunden og dumpe prisen, sier Braaten.

Han legger ikke skjul på at han stiller spørsmål ved Aleris Helse, som må bygge opp hele virksomheten i byen for å kunne levere sin forpliktelse innen blant annet ryggkirurgi.

Hva synes du om praksisen? Si din mening her.