Lave strømpriser skal jobbes frem ved at innbyggerne slutter seg til samme avtale som kommunen selv inngår med kraftleverandørene. Jo flere som velger å kjøpe strøm sammen, jo lavere er det mulig å presse prisene, håper et flertall av kommunestyret.

Allerede til våren vil innbyggerne få et brev i postkassen der de kan melde sin interesse for tilbudet. Ordningen vil være helt frivillig, melder VestNytt.

— Det er også tanken at vi skal kunne samarbeide med andre kommuner om dette, for eksempel Sund, sier Georg Indrevik (Frp) til lokalavisen.

Kommunen vil innføre den nye ordningen bare dersom et tilstrekkelig antall av innbyggerne sier seg interessert.

<b>KRAFT:</b> Strømmen skal bli billigere for folk i Fjell.