Konsumprisindeksen (KPI) falt den siste måneden, men har fra november i fjor til samme måned i år vokst med 2,6 prosent, viser tall fra SSB.

Et prisfall på strøm med 4,6 prosent er viktigste årsak til nedgangen den siste måneden. Bensinprisene har gått ned med 1,7 prosent fra oktober til november.

Den underliggende prisveksten, som er en viktig rettesnor for Norges Banks rentesetting, er imidlertid på vei opp. Dette er prisvekst justert for endringer i avgifter og uten energivarer, og sentralbankens mål er at den skal være på 2,5 prosent over tid.

Fra november i fjor til november i år var den underliggende prisveksten på 0,8 prosent, mens den i forrige måned var 0,7 prosent.