Det viser en helt fersk rapport fra Eiendomsmeglerbransjen som ble publisert i dag. Boligprisstatistikken som tar utgangspunkt i priser på boliger formidlet gjennom Finn.no i desember 2012, viser følgende resultat lokalt.

Prisene for alle boliger i Bergen og Hordaland steg i snitt med syv prosent fra desember 2011 til desember 2012. Fra november til desember har prisene derimot stått helt stille.

Villa-fall

Deler en opp statistikken etter boligtype ser en derimot en del variasjoner. Mens prisene på enebolig synker fra november til desember, er situasjon motsatt på leilighetsmarkedet.

I Bergen falt prisen på enebolig med 2,1 prosent siste måned, mens snittalllet for Hordaland utenom Bergen er nesten det doble, minus fire prosent. Det gir et snittall for hele Hordaland på 2,9 prosent.

— Det er helt normalt at eneboligprisene synker i sommerferien og juleferien. Da er volumet som er lagt ut for salg lavt. De som blir solgt har gjerne har lagt lenge i markedet eller vært overpriset. Vi ser også at en del trekker eneboligen sin ut av markedet i desember og legger dem ut igjen på nyåret, sier Terje Buraas, leder i Eiendomsmeglerforetakenes forening

Leilighet-vekst

Leilighetsprisene fortsetter derimot å stige. I Bergen har de gått opp 0,9 prosent siste måned slik at kvadrameterprisen ved årets utløp havnet på 36.800 kroner. I Hordaland utenom Bergen ser en derimot en svak tilbakegang.

— Små leiligheter er ikke veldig sesongavhengig. De går uanset. Det er snakk om en by-land-effekten. Leilighetene ligger stort sett i byen, mens eneboligene gjerne er mer landlig plassert, sier Buraas, om hvorfor prisutviklingen varierer etter boligtype.

Drammen stiger mest

Sett året under ett ble 2012 et jubelår for norske boligeiere. Totalt steg prisen på eneboliger og leiligheter i Bergen med syv prosent, mens tallet for Hordaland utenom Bergen er henholdsvis fire og seks prosent.

Sogn og Fjordane er ikke med i statistikken på grunn av lavt volum.

Over hele landet steg den gjennomsnittlige boligprisen i 2012. Sterkest er veksten i Drammen, pluss tolv prosent fra desember 2011 til desember 2012. I Stavanger og Sandnes var veksten henholdsvis åtte og ni prosent, mens boligeiere i Trondheim og Oslo opplevde en prisstigning på åtte prosent.