Satser per time og abonnementspris for hjemmebaserte tjenester er blitt redusert etter reaksjoner ifra pensjonister, og etter henvendelse og omtale i Bergens Tidende. Satsene skal basere seg på et prinsipp om selvkost, noe som vil legge klare begrensninger på den pris Bergen kommune kan sette.

— Jeg er glad for at byrådet kan presentere en mer positiv løsning for de berørte gruppene enn det som var tilfelle med det første forslaget, forteller byråd for helse og bydeler, Trude H. Drevland. Men påpeker videre at;

— De nye satsene for 2004 dekker ikke fullt ut kommunen sine utgifter, men de vil nok bli mer rettferdig overfor dem som skal betale for tjenesten.

Drevland påpeker videre at ingen regning er sendt ut, slik at de nye satsene for 2004 ikke skal by på store problemer å få innarbeid. Satsene fra 2003, samt nye for 2004, fremkommer i tabellen under.