Samferdselsdepartementet og Kommunal— og regionaldepartementet samarbeider med flere videregående skoler i et prøveprosjekt som skal gjøre det billigere og enklere å skaffe seg førerkort i distriktene. Et av virkemidlene opplæringstilbud ved skolene.

Dette skal i første omgang testes ut ved skoler i Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Oppland, Hedmark og Telemark.