Det er noen av de tiltakene som bergenspolitikerne vil ha gjennomført raskt for å få bukt med luftforurensningen i sentrum.

Ingen strakstiltak ligger på bordet nå, men vi jobber med en lang rekke tiltak som på lengre sikt skal forbedre situasjonen dramatisk, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for byutvikling, til BT.

Noe av det første er utvidelse av ordningen med gratisbuss i sentrum. Den nåværende ruten fra Nøstet til Bystasjonen skal utvides til Bryggen og Bontelabo. Det kan skje allerede i år.

Buss blir billigere

Og til høsten kommer en nyvinning som vil glede mange som bor i utkantene av Bergen, og som gremmer seg over dyre bussbilletter.

Da gjennomfører man den første fasen i et program som skal føre frem til enhetstakster på busser i Bergen. I første omgang blir tallet på prissoner redusert fra ti til fem. Det betyr at prisen på de dyreste billettene går ned fra 81 kroner til 49 kroner.

— Det koster oss om lag fem millioner kroner å gjennomføre dette, men vi tror det vil ha en svært positivt effekt, i den forstand at de som bor lengst vekke fra sentrum nå vil velge buss i stedet for bil. Dette tiltaket har vi stor tro på for å redusere biltrafikken inn til byen, sier Lisbeth Iversen.

Arbeidet med å få redusert parkeringsplasser på gatenivå skal trekke i samme retning. Det skal også ordningen med pant på gamle og forurensende vedovner, som er like rundt hjørnet.

Gratisbussen «punkterte»

— Det var foreslått gratisbusser på dager med ekstra mye forurensning?

— Det stemmer at vi vurderte det. Men forslaget ble ikke gjennomført av ulike grunner. Den ene grunnen var at ordningen ville koste seks millioner kroner som det ikke var plass for i budsjettet. Det andre var at det viste seg vanskelig å komme frem til en praktisk gjennomførbar ordning i forhold til busselskapene, sier Lisbeth Iversen.