KARI PEDERSEN, INGEBORG KRISTVIK og TOVE GRØNNER

For småbarnsforeldre må Stortinget fortone seg som en tvetydig støttespiller. På den ene siden vil Stortinget tvinge ned barnehageprisene. På to år er fem friske milliarder pøst inn i barnehageutbygging og subsidier.

1. mai neste år skal en barnehageplass koste maks 2750 kroner. I august 2005 skal maksprisen ned i 1750 kroner.

På den andre siden har Stortinget opphevet pristaket på skolefritidsordningen (SFO) og kuttet tilskuddet. Flere kommuner har gjennomført eller står i ferd med å vedta prisøkninger på over 20 prosent, viser en kartlegging Bergens Tidende har foretatt på Vestlandet.

Vil ha makspris for SFO

I Hordaland vil hver tredje kommune neste år kreve høyere betaling for SFO enn den varslede maksprisen for barnehager. Og det for et tilbud som på ingen måte kan sammenliknes med barnehage.

— Stortingets politikk i forhold til småbarnsforeldrene fremstår ganske paradoksal, mener SVs finanspolitiske talsmann Øystein Djupedal.

I sitt budsjettforslag har SV lagt inn et ønske om makspris også for SFO og økte statlige ressurser.

— Vi ville prioritert dette i forhandlinger med regjeringen, sier Djupedal.

Det toget er som kjent gått. Lørdag inngikk regjeringen budsjettavtale med Ap.

Nytt prishopp i Bergen?

I juni vedtok bystyret i Bergen å øke prisen for en heldagsplass i SFO med 240 kroner fra 1. august. Mange foreldre hadde alt takket ja til et tilbud om SFO-plass da brevet kom med informasjon om nye satser.

Mindre enn et halvt år senere vurderer byrådet ny prisøkning.

— Vi har ikke konkludert, men vi har gjort noen regnestykker og vurderer muligheten, sier byråd Hans-Carl Tveit (V) til Bergens Tidende.

En prisøkning på 100 kroner måneden gir åtte millioner i økte inntekter for kommunen.

Frp er ikke avvisende til å støtte et slikt forslag fra byrådet:

— Samtidig ser vi jo at kommunen her har en lovpålagt oppgave. Skrur vi opp prisen så høyt at ingen vil bruke det, har vi møtt oss selv i døren, sier Frps kommunalråd Liv Røssland, som understreker at Frp ikke har konkludert på dette punktet.

Friere enn før

Kommunene står nemlig langt friere til å skru opp SFO-prisene enn tidligere. Da tilskuddet ble redusert med 217 millioner fra 1. august, fjernet Stortinget også øremerkingen.

Samtidig er opplæringsloven endret. Før het det at SFO skulle være et spleiselag mellom kommune, stat og foreldre. I tillegg var det en forskrift som påla kommunen å betale for lokaler, lys, varme, renhold, vaktmester, utstyr, uteareal og administrasjon av SFO.

Nå sier loven at «kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra». Den eneste begrensningen som står igjen, er at kommunen ikke kan kreve mer fra foreldrene enn det faktisk koster å drive SFO.