— Håpet er at vi skal få flere barn og foreldre ut i barnehage og annen aktivitet, sier barnehagebyråd Harald Victor Hove (H).

Tilbudet om gratis kjernetid skal nå behovsprøves i større grad. Det vil gå til alle foreldre i Årstad bydel, med barn mellom ett og seks år. Kravet er at de har en samlet inntekt på under fire G (folketrygdens grunnbeløp).

Lite treffsikkert

Gratis kjernetid ble innført i deler av Årstad bydel i 2011, og medførte at familier bosatt i enkelte gater i området har fått 20 timer gratis barnehage i uken. Målet med tiltaket er at flere skal ta seg råd til å ha barn i barnehage.

AKTIVITET: - Målet er å få flere barn ut i barnehage og flere foreldre i aktivitet, sier barnehagebyråd Harald Victor Hove (H).

— Men det har vært en lite treffsikker ordning, for å si det mildt, sier Hove.

I februar omtalte BA en rapport fra Bergen kommune som slo fast at ordningen bare har hatt økonomisk betydning for noen få familier, selv om 510 barn har hatt gratis tid i barnehagen.

— Nå tror jeg vi i større grad vil treffe de som faktisk har en terskel for å komme inn i barnehagen, sier Hove.

Særlig er målet at barn fra minoritetsspråklig familie skal begynne i barnehage, og at foreldrene dermed kan komme seg i annen aktivitet. Med tiltaket følger en aktivitetsplikt for foreldre, som må være i arbeid, være student, aktivitet i regi av Nav eller liknende.

Hove understreker imidlertid at også andre som har bodd hele sitt liv i Norge kan kvalifisere til å få støtte.

Håper å utvide

Hove tror begrunnelsen for at ordningen ikke har vært behovsprøvd fra starten av, var at den forrige regjeringen som innførte tilbudet, ville unngå å stigmatisere noen.

— Men ingen trenger jo vite hvem som betaler barnehageregningen din. Dette blir en sak mellom deg og kommunen, så jeg er ikke så redd for det.

På sikt håper Hove å utvide ordningen til å ikke bare omfatte familier i Årstad bydel.

— Med midlene vi får vil vi kunne omfatte 1000 barn. Jeg tror ikke så mange barn i Årstad kommer fra en økonomisk bakgrunn som tilsier at de trenger hjelp, men foreløpig vet vi lite om hvor mange som vil søke. Vi har jo aldri bedt om opplysninger om hva folk tjener før, sier Hove.

Nå skal kommunen prøve å nå ut til foreldre i området, blant annet ved å informere på helsestasjonene i bydelen. Han ser ellers for seg en lite byråkratisk ordning der foreldre kun trenger å vise likningsattest for å få innvilget støtte.

- Roser byrådet

Byrådenønsket å fjerne ordningen tidligere i år, men har altså ombestemt seg. Det erPål Hafstad Thorsen (Ap), Kommunalråd i Bergen kommune og leder av komite for oppvekst, glad for.

— Vi reagerte kraftig på at byrådet avvikletordningen med gratis kjernetid fra og med 1.august, men vi roser nå byrådet for åsnu i saken og gjenopprette tilbudet. Denne gang bedre og mer treffsikkert, sier han.

Ap ser imidlertid for seg at flere bydeler kan bli en del av ordningen med gratis kjernetid. Samtidig ønsker de at obligatorisk kjernetid som skoleforberedende tiltak skal vurderes foralle femåringer, slik NHO har foreslått.

— 97 prosent av alle femåringer går ibarnehage, men det er en kjensgjerning at det er de resterende tre prosentene somvi nå må jobbe for å få inn i barnehagen før de starter på skolen, sier Hafstad.