— I løpet av våren kommer vi til å lansere et helt nytt pris- og produktkonsept på kortere flyruter i Norge og på noen utenlandsstrekninger. Dette blir et varig prissystem, og kommer i tillegg til de 256 kronene som tur returbillettene vil gå ned med når passasjeravgiften faller bort 1. april, sier visekonsernsjef i SAS, Gunnar Reitan til Bergens Tidende.

Stort mer vil han ikke ut med, men han bekrefter at Bergen - Oslo er en av rutene som bli omfattet av det nye prissystemet. Og han forsikrer at det ikke vil bli økning på andre ruter for å finansiere priskuttet.

— Vi står ved vårt løfte om ikke å øke prisene de to neste årene som følge av at SAS har kjøpt opp Braathens. Fortsatt vil konkurransesituasjonen i luftfarten være slik at flybillettene ikke kommer til å bli dyrere, snarere tvert om, legger han til.

Taper forretningstrafikk

Foreløpig er det en godt bevart hemmelighet hvor mye billettprisene settes ned når SAS lanserer sitt nye prissystem.. Men etter det Bergens Tidende forstår, er det aktuelt å gjøre fullprisbillettene billigere. Dette har sammenheng med at SAS har tapt 15 prosent av forretningstrafikken etter terroraksjonene i USA 11. september i fjor.

Samtidig slår SAS knallhardt tilbake mot påstandene om at det er langt billigere å fly innenriks i Sverige enn i Norge. Reitan går også i rette med rapporten, som Transportøkonomisk Institutt (TØI) denne uken la frem for Samferdselsdepartementet. Her ble det hevdet at SAS-billettene er opp til 30-35 prosent høyere i Norge enn i Sverige.

Laget egen rapport

I går la SAS frem en ny rapport selskapet har bestilt fra utredningsselskapet Ansura. Og denne rapporten konkluderer med at det er billigere å fly på mange norske innenriksstrekninger enn på tilsvarende ruter i Sverige når man tar hensyn til valutaforskjeller, kjøpekraft og flydistanse.

— Det er en myte at SAS tar vesentlig høyere priser i Norge enn i Sverige, og at vi tar oss urimelig til rette i det norske markedet, hevder Reitan.

Bergen dårlig ut

Ansura har sjekket prisnivået på et utvalg norske ruter og sammenliknet dem med tilsvarende ruter i Sverige. I denne undersøkelsen kommer faktisk Oslo - Bergen dårligst ut for SAS sammenliknet med den tilsvarende øst/vest-ruten Stockholm - Göteborg. For i SAS-undersøkelsen er Bergen - Oslo 13 prosent dyrere for fullprisbilletter og 34 prosent dyrere på lavprisbilletter per passasjerkilometer enn Stockholm - Göteborg. Men forskjellen skyldes nesten utelukkende at avgiftsnivået er mye høyere i Norge enn i Sverige. Nettoprisen SAS sitter igjen med, blir nesten identisk, hevder Ansura-sjef Dag Dyrdal.

Økte 60 prosent

Reitan innrømmer imidlertid at prisen på norske flybilletter har økt kraftig de to siste årene. En tur returbillett mellom Bergen og Stavanger har økt med over 60 prosent siden 1999. — Men den gangen hadde vi et prisnivå som ikke gjorde det mulig å drive norske flyruter lønnsomt. Color Air tapte 500 millioner kroner på tre fly, Braathens fikk milliardtap, og også SAS hadde omfattende tap. Dette kunne ikke bransjen leve med. I dag har vi et prisnivå i Norge som er vesentlig høyere enn for to-tre år siden, sier han.