RANDI KVINGE randi.kvinge@bt.no

— Det er sent på høsten og like før sommerferien starter at foreldrene tar barna sine ut av skolen. Dette er et økende problem, sier oppvekstsjef i Åsane bydel, Brita Instebø.

Bør skjerpes inn - Selv om foreldrene har ansvaret for å følge opp skolearbeidet til barna når de er på ferie, er det varierende hvor mye lekser som blir gjort. Barna mister en del av undervisningen, og faller utenfor det sosiale på skolen. Dessuten er det generelt uheldig for gruppe- og klasseromsundervisningen at det mangler elever. For elever som trenger ekstraundervisning, kan det få store konsekvenser dersom de er mye borte, sier Instebø.

Hun mener skolene bør skjerpe inn tillatelser til ekstraferier. Selv om problemet blir tatt opp på foreldremøte tidlig i skoleåret, og det blir sendt rundt informasjonsskriv, er det stadig flere som reiser.

— Når det blir gitt permisjoner, gir vi skriftlig tilbakemelding der vi ber foreldrene velge å legge ferien sin i skoleferien neste gang, sier Instebø.

Samfunnsendringer Rektor ved Paradis skole, Per Moland, har også merket tendensen til økende fravær på grunn av billige sydenturer, men han mener problemet er mer sammensatt.

— Slik samfunnet er i dag, er det ikke alle som har fri samtidig med skoleferien. Foreldrene er gjerne nødt til å ta ut ferie på andre tidspunkt, sier han.Han tror også splittede familieforhold øker behovet for mer ferie.

— Dette gjør at vi må være mer fleksible. Det overordnede målet for oss, er at barna har det best mulig, sier Moland.

Problem for eleven Oppvekstsjef i Bergenhus bydel, Erik Hatlem, mener utvidede ferier kan bli et problem for eleven.

— Skoleåret er svært konsentrert. Statistisk sett er barna borte fra skolen på grunn av sykdom flere dager i løpet av året. Derfor bør de ikke gå glipp av ytterligere undervisning, sier han.Han mener også det er viktig at eleven er på skolen på grunn av det sosiale.

Liberalt syn Oppvekstsjef i Fyllingsdalen, Elisabeth Eggum, mener det viktigste er at foreldrene tilbringer tid sammen med barna sine. Derfor oppfordrer hun skolene til å være liberale med å gi permisjoner.

— Det er stort sett ryddige forhold når foreldrene ber om ekstra fri til ferier. Likevel kan det være enkelte tidspunkt som kan være uheldige. Spesielt gjelder det når eleven skal ha tentamen og viktige prøver, sier Eggum.Berikende

Stadig flere ungdommer velger å reise til eksotiske steder for å studere. Oppvekstsjef i Arna bydel, Atle Fasteland, mener det er viktig at barna får oppleve verden i tidlig alder.

— Å reise på opplevelsesferier kan være et supplement til undervisningen. Barna kan ha like stort utbytte av å oppleve noe positivt sammen med foreldrene sine som å være på skolen, sier Fasteland.