ANNE MYKLEBUST ODLAND Elektrokjeden Expert Bonus markedsfører for tiden en type digital alkotester til rundt tusenlappen.

— Vi satser på å få opp salget til julebordsesongen. Vi opplever at det absolutt er et marked for slike apparat, og ifølge tester leverandøren kommer med, skal apparatet være pålitelig, sier Tommy Engen, regionsjef i Expert Bonus. Han mener det vil være en trygghet å ha et slikt apparat i bilen. I annonsen, som blant annet har stått i Bergens Tidende, appelleres det derfor til kunden med teksten: «Ta ingen sjanser!»

- Ikke pålitelige

Arvid Ask, leder for trafikkseksjonen i politiet, er helt enig: «Ta ingen sjanser». Derfor fraråder han alle billige alkotest-apparat på det sterkeste.

— Min erfaring med apparatene er at de er upålitelige og ubrukelige, sier Ask, som flere ganger har testet apparatene som er å finne på markedet. I pris ligger de på rundt fire hundre kroner og oppover mot tusenlappen.

— Apparatet politiet bruker, koster til sammenligning rundt 10.000 kroner. I tillegg kalibreres apparatet hver måned, for å forsikre at verdien er konstant. Det sier seg selv at jeg er meget skeptisk til de billige apparatene, sier han, og påpeker at apparatene kan komme til å vise feilmålinger etter hvert som blant annet batteriet blir dårlig.

Kan ikke saksøkes

Undersøkelser som er gjort på promillekjøring, viser at nesten halvparten av de som blir tatt, bare har promille mellom 0,3 og 0,49. Så få som 12,8 prosent av promillekjørerne har over 1,5 promille.

— Det viser at det er mye lavpromille blant bilkjørere. Instrumentenes evne til å måle nøyaktig på lavpromille er derfor viktig, sier Ask.

I bruksanvisningen til apparatet Expert Bonus markedsfører, tar leverandøren forbehold om en rekke forhold. Apparatet må kalibreres minst en gang i året, det må ikke brukes ved temperatur under ti grader og heller ikke i områder med sterk vind. Ved feilmåling kan ikke leverandøren holdes ansvarlig.

— Så det nytter ikke å saksøke produsenten om du får en bot på 30.000 kroner, sier Ask.

KRITISK: Politiavdelingssjef Arvid Ask er meget skeptisk til de billige alkotester-apparatene.
FOTO: KIM NYGÅRD