Ikke nok med det. Samtidig fastsettes prisen på periodekort til 600 kroner — også for hele byen.

— Åh, det er jo helt utmerket. Jeg har betalt 950 kroner i mange år, nå får jeg mye mer penger til å kjøpe vin for, sier. Hun sitter på 90-bussen på vei hjem til Morvik.

Med et fem soners periodekort, sparer hun 350 kroner i måneden på omleggingen. Over et arbeidsår på elleve måneder betyr det 3850 kroner spart.

Les av på tabellen hva du vil spare.

Graver i lommene

— Studentkort og periodekort for barn blir tilsvarende billigere, forklarer Kjell Kolskogen ved samferdselsetaten i Bergen kommune.

Det er Bergen kommune som spanderer denne luksusen på sine innbyggere. Riktignok et stykke på vei hjulpet av staten. Men både finansbyråd Henning Warloe og byråd for miljø- og byutvikling, Lisbeth Iversen, forsikrer at kommunen griper dypt også i egen lomme for å greie denne kraftanstrengelsen.

Kjell Kolskogen opplyser at kostnaden for oppheving av sonene er beregnet til bortimot 30 millioner kroner over et år.

Fylket overtar

Selv om det er dyrt, hadde Bergen kommune til hensikt å innføre dette som permanent ordning, forsikrer Lisbeth Iversen. Et av målene var bl.a. å ha på plass et enklest mulig takstsystem til Bybanen settes i drift om ca. tre år.

Nå ser det ut til at ansvaret for å føre videre dette opplegget faller på Hordaland fylkeskommune. Samferdselsministeren har bestemt at ansvaret skal flyttes tilbake dit etter at Bergen kommune har utøvet kollektivansvar i egen by siden 2004.

Det er ingen liten utfordring fylkeskommunen overtar. Fylkesrådmann Paul M. Nilsen sier at man der så langt ikke har begynt å diskutere budsjettet for 2008. Det er først til høsten, når budsjettet for neste år begynner å ta form, at det vil vise seg om fylket har vilje og evne til å fortsette den dristige satsingen Bergen kommune har slått inn på.

Fortsetter å telle soner

I forbindelse med 1. juli melder spørsmålet seg om bussreisende fra for eks. Straume eller Knarvik til Bergen sentrum også slipper med minstetakst, fordi de da krysser bare én sonegrense.

Dette er fylket sitt ansvar. Samferdselssjef Magnus Vestrheim sier til BT at nyordningen i Bergen ikke får følger for fylkeskommunen sin takstpolitikk for resten av 2007. Fylket vil med andre ord fortsette å telle soner.

50 prosent flere på bussen

Bergen kommunes vedtatte kollektivstrategi ligger til grunn for beslutningen om å innføre én takst i hele Bergen.

Blant de viktigste målene i den vedtatte kollektivstrategien er 50 prosent økning i antallet kollektivreisende frem mot 2020. Kjell Kolskogen opplyser at siden takstfrys ble innført fra 1. januar 2004, har passasjertallet på bussene i Bergen steget med ca. 5 prosent.

Med den nye og drastiske nedsettelsen av takstnivået forventer han en årlig økning på 5-6 prosent.

Kjell Kolskogen har ikke helt klart for seg hvor mange enkeltpersoner av dagens bussreisende som får glede av denne takstomleggingen. Men ut fra trafikkstatistikkene fremgår det at rundt regnet 50 prosent av dagens reiser med periodekort ligger over minstetakst.

Og ettersom også dagens minstetakst for periodekort går ned fra 660 til 600 kroner, kan man, satt på spissen, si at samtlige 26,5 millioner årlige påstigninger blir billigere, om de betales med kort.

Vegar Valde