Fra 1. februar øker nemlig bussprisen med syv prosent for enkeltbilletter, Kontant Skyss og klippekortet Fleksiskyss.

Det betyr at en enkeltbillett nå vil koste 29 kroner innenfor sone Bergen, mens bruk av reisekortene koster 22,50 kroner pr. reise.

Den nye takstøkningen betyr at prisen for enkeltbilletter har økt med hele 26 prosent de siste fire årene, etter fem år med takstfrys på 23 kroner.

— Det stemmer, men det hører med til bildet at periodekortene på langt nær har økt like mye. Det er en villet omlegging av takstsystemet, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H).

Vil tvinge folk til kort

Periodeskyss øker også, men «bare» med fire prosent. Et månedskort vil nå koste 690 kroner for voksne. I 2008 kostet det 600 kroner. Med andre ord har det vært en økning på 15 prosent de siste fire årene.

— Vi har begrenset prisøkningen av periodekort, fordi vi ønsker at flere skal gå over til å bruke kort fremfor enkeltbilletter. Det er både fordi billetteringen om bord tar mye tid og forsinker bussene, og fordi vi ønsker å ha mindre kontanter om bord, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Men også periodekortene har økt langt mer enn prisene generelt i Norge. Statistisk sentralbyrå opplyser at konsumprisindeksen økte med 6,7 prosent fra 2008 til 2012.

Dobbelt så dyrt å ta buss

I samme periode har derimot bompengeprisen stått helt stille - det vil si at en enkeltpassering fortsatt koster 15 kroner, mens de med rabattordning slipper unna med ni kroner.

I forhold til lønns- og prisvekst har det altså blitt stadig billigere å kjøre bil, men stadig dyrere å bruke buss og bane.

Egentlig skulle bompengetakstene bli nær doblet fra nyttår, til 25 kroner for en enkeltpassering og med lavere rabatter. Men som BT tidligere har meldt, er bompengeøkningen utsatt mens man venter på at Samferdselsdepartementet behandler bompengesøknaden fra Bergen. Fra fredag av er dermed bussbilletten dobbelt så dyr som en bompengepassering.

- Er en smertegrense

Nilsen frykter likevel ikke at det vil ødelegge trenden med at kollektivtrafikken øker mer enn biltrafikken i bergensområdet, slik det har vært de siste to årene.

— Jeg tror pris har betydning, men frem til nå har det vært viktigere at det går tilstrekkelig med busser og baner. Det er derfor vi øker prisene, for å få råd til å sette inne flere busser og øke antallet avganger på Bybanen. I gjennomsnitt subsidierer vi hver billett med like mye som de koster, så dette er et spleiselag, sier han.

- Men når man ikke en smertegrense snart?

— Jeg tror det er en slik grense. Vi må hele tiden ha et blikk mot prisutviklingen ellers i samfunnet, og kan ikke la prisene stige mye mer enn lønnsøkningen.

Et smutthull

De som bruker Fleksiskyss-kort har en mulighet til å slippe unna prisøkningen i første omgang. Dersom de fyller kortet sitt før fredag, vil de kunne bruke kortene til gammel takst (20,80 pr. reise) frem til det er tomt på kortet, bekrefter informasjonskonsulent Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

— Det samme gjelder selvsagt PeriodeSkyss, dersom det fornyes før takstøkningen, sier hun.

Ombordstillegget, som skal gjøre det ti kroner dyrere å løse billett om bord enn ved forhåndskjøp, er foreløpig utsatt på ubestemt tid.

Diskuter saken under.