Billig bussdrift i vest avdekkes i en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), utarbeidet på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune.— Rapporten viser at bussdriften er effektiv i Bergen, og at vi kan kjøre med mindre tilskudd. Ideelt sett skulle dette ha kommet passasjerene mer til gode, innrømmer samferdselssjef i Hordaland, Magnus Vestrheim.- Vi har nådd en smertegrense på billettprisene, sier han. - Oslo får mer enn Bergen Bergens Tidende har tidligere skrevet at når du kjøper bussbillett, betaler du langt mer av kollektivregningen sammenliknet med Oslo-boere, som reiser på gummihjul og skinner for maks 20 kroner. I Bergen begynner busstakstene på 20 kroner, og stiger til 42.- Hvorfor har Bergen høyere billettpriser, når bussdriften vitterlig er langt billigere enn i Oslo? - Det er dyrere å drive i Oslo, og Oslo får mer enn Bergen. Men rapporten viser at fylkene på 90-tallet har fått stadig mindre penger, mens kommunene har fått mer. Det rammer Hordaland fylke, sier Vestrheim.Han mener rapporten viser at det ikke rammer Oslo på samme måte. Oslo er både kommune og fylkeskommune. Og, dessuten, ifølge samferdselssjefen: Oslo nyter godt av NSB-satsingen, og statlig delfinansiering av skinnegående transport. Vil ha nye bussmillioner Han mener det er flere årsaker til at Bergen driver bussene så mye billigere.- Det er muligens høyere lønnsnivå i Oslo. Dessuten er det dyrere å drive buss i sterkt trafikkerte områder, mener han.22. august skal rapporten på bordet til fylkespolitikerne i Komité for miljø og samferdsel, og seinere i fylkesutvalget. Svarene skal brukes som brekkstang for å åpne statsbudsjettet for kollektivtrafikk i Hordaland. Vestrheim håper rapporten kan brukes for å få nye 20 ekstramillioner øremerket kollektivtrafikken i Bergen. Det skjedde i statsbudsjettet i fjor høst.