Lederen av fylkeskommunens samferdselsutvalg, Gustav Bahus, FrP, er ikke udelt begeistret over at Bergen kan innføre billigbilletter 1. juni, en ordning som Hordaland fylke må overta kostnadene med bare syv måneder seinere.

— Dette passer dårlig inn i vårt opplegg med å gi pendlerne ti prosent billigere reiser over hele fjølen. Nå kan det bli vanskelig å se hele fylket under ett, vedgår Bahus.

— Men vi skal nok klare å finne en løsning på dette også, sier utvalgslederen.

Rimelighetens grenser

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg er imidlertid veldig opptatt av at passasjerene ikke skal oppleve det som negativt at fylket igjen får ansvaret for byens kollektivtrafikk.

— De merket ikke at kommunen overtok ansvaret fra fylket da prøveordningen ble innført i 2003, og jeg ønsker ikke at de skal merke noe når ansvaret går tilbake til fylket fra årsskiftet, sier fylkesordføreren.

— Betyr det at fylkeskommunen tar regningen uansett hvilken ordning Bergen greier å holde gående ut året, for eksempel helt gratis buss?

— Nei, det må være innenfor rimelighetens grenser, ellers hadde nok departementet grepet inn. Det er de som styrer med prøveordningen. Tenk om det hadde vært så enkelt, for eksempel rett før Staten overtok sykehusene, at vi kunne ha rustet opp Haukeland så mye vi ville!

Garanterer ikke en sone

Fylkesordføreren ser optimistisk på utsiktene til å finne dekning for mer enn 60 millioner kroner ekstra, som ensoneordningen koster årlig, på neste års fylkesbudsjett. Der kommer Bergens statstilskudd til kollektivtrafikken inn igjen på inntektssiden.

Bypolitikerne mistenkes ikke for å benytte seg av situasjonen. Forslaget om bare en sone var bebudet og ville ha kommet selv om kommunen fortsatt skulle ha ansvaret. Taksten på 23 kroner er likevel i underkant av det fylkespolitikerne setter pris på.

Utvalgslederen kan ikke garantere at en felles sone for hele Bergen kommune, og helt andre ordninger for resten av fylket, vil bli det endelige svaret. Men han understreker at problemstillingen ikke er drøftet skikkelig, og at det er altfor tidlig å dra konklusjoner.

Dramatisk forskjell

Gisle Handeland i Arbeiderpartiet er heller ikke klar til å konkludere. Ennå mangler avklaringer, etter hans vurdering, både om billigbussordningen og om byen fortsatt skal styre sin egen kollektivpolitikk utover årsskiftet.

— Må distrikter med bare én bussrute daglig, og ingen buss når skolene har fri, subsidiere busspassasjerene i byen?

— Enhver takstreduksjon må betales på en eller annen måte. Noe over skatteseddelen, der bidrar vi ulikt, men mest av statlige overføringer. Det er en dramatisk forskjell i rutetilbudet i byen og i utkantene av fylket, men problemstillingen på miljøsiden er også helt annerledes, påpeker Handeland.

Arne Hofseth