Det viser en prissammenlikning av oppvarmingskilder som BT nylig gjennomførte.

Selvhogd ved er selvsagt billigst. Varmepumper kommer nest best ut. Omregnet i pris per kWh, kommer en varmepumpe (luft til luft) ut med en pris på 37 øre.

Pellets, som er oppmalt ved — formet til små kuler, koster mellom 45 og 50 øre kWh.

Blandingsved som du henter selv, kan nesten konkurrere i pris med pellets (53 øre). Propan koster omtrent det samme, mens fyringsolje ligger på 55 øre kWh.

Strøm og parafin har en anslått pris på henholdsvis 73 og 75 øre. Aller dyrest er bjørkeved levert i sekk. Her varierer prisen mellom 80 øre og 1,10 kroner.

PELLETS: Oppmalt og sammenpresset treflis er effektivt og billig biobrensel.<br/> ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG