En Hyundai med flate dekk her. En BMW med knust bakrute der. Bergenserne forlater sine gamle og forlengst avskiltede biler langs byens gater uten å mukke. Vrakpanten på 1500 kroner er tydeligvis blitt en altfor liten gulrot til at de gidder ta seg bryet med å kjøre opp til vrakstasjonen på Lønningen.

Terje Bergesen har bodd på Laksevåg hele sitt liv. Nå fortviler han over bydelens forfall, som han mener har forverret seg betraktelig de senere årene:

— Jeg er gift med en irsk dame, som flyttet hit til Bergen i januar i år. Hun er fullstendig sjokkert og overrasket over hva hun ser. Irland, som antakelig er Europas fattigste land, har det vesentlig mer ryddig og skikkelig rundt seg, selv i de verste og mest belastede bydelene i Dublin. Hvorfor er det blitt slik her hos oss? Jeg gjør meg mange tanker rundt moralen i hverdagen, hvilke signaler som sendes til barna våre. Det offentlige/kommunale vedlikeholdet uteblir totalt. Vi kan jo ikke godt begynne å flytte bilvrakene i privat regi, sier Terje Bergesen fra Øvre Holen.

Kapasitetsmangel

I Bergen kommune er det Parkeringsetaten som har ansvaret for den offentlige parkeringskontrolltjenesten. De registrerer de uregistrerte kjøretøyene og sørger for eventuell borttauing. Retten til å taue uregistrerte kjøretøy er hjemlet i Vegtrafikkloven § 17 første ledd. Bestemmelsen, som kom i 2003, lyder: "Registreringspliktig kjøretøy uten lovlig kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig vei eller privat vei skiltet med offentlig trafikkskilt." Dersom bileieren selv ønsker å fjerne kjøretøyet, må dette altså skje innenfor disse fjorten dagene.

— Fjorten dager? Hva da med biler som har stått avskiltet og hensatt i over ett år?

— Hovedproblemstillingen vår er rett og slett mangel på tauekapasitet og lagringsplass. Og fordi vi må følge regelverket, kan vi ikke taue de avskiltete bilene direkte til vraking. I stedet må de mellomlagres i minimum tre måneder hos et taueselskap, fortrinnsvis hos Falck på Møllendal, mens vi ved hjelp av chassisnummeret forsøker å komme i dialog med sist registrerte eier, forklarer arbeidsleder Trond Søreide ved Parkeringsetaten

Over 100 hensatte biler

Hittil i år har Parkeringsetaten fått tauet inn 56 uregistrerte biler.

— Solheim- og Laksevåg-siden ligger litt over gjennomsnittet, men vi får daglig flere henvendelser fra publikum om uregistrerte og hensatte kjøretøyer over hele byen. Og vi fjerner faktisk flere hver eneste uke. Vi er likevel smertelig klar over at det står mange flere avskiltede biler hensatt rundt omkring. Godt over hundre. Minst. Og stadig nye dukker opp. Så jo da, jeg forstår godt folks frustrasjon. Men vi gjør så godt vi kan ut fra den taue- og lagringskapasiteten vi har; vi har lange hentelister og forsøker å prioritere etter hvor lenge kjøretøyet har stått, tilstanden, hvor de står, om de er tilnærmet farlig for omgivelsene osv., forklarer arbeidsleder Søreide.

— Da er det altså okei at bilvrakene bare blir stående der, da? For å ta en sammenlikning: Om Rådalen er full, slutter vi da å hente boss? Nei, dette holder bare ikke, sier en noe oppgitt, men likevel kamplysten Terje Bergesen fra Øvre Holen.

— Vi gjør så godt vi kan ut fra de forutsetninger dagens lovverk gir oss. Som det er i dag, er vi helt avhengige av taueselskapene og den lovpålagte mellomlagringen. Så lenge vi ikke har logistikken på plass, vil det ta tid å løse dette problemet. Dessuten; alle bergensere bør jo egentlig stille seg spørsmålet om hvorfor så mange hensetter kjøretøyet sitt gatelangs og ikke selv får det levert til vraking, avslutter arbeidsleder Trond Søreide i Parkeringsetaten.

Hva mener du om bilkirkegården? Si din mening under!