• Når politiet forfølger en bil, er det til syvende og sist sjåføren i politibilen som avgjør når forfølgelsen skal stoppes, sier politioverbetjent Harald Thue til Bergens Tidende.

Thue understreker imidlertid at det under en biljakt hele tiden er løpende kontakt mellom operasjonsleder og politibil. Operasjonsleder kan dessuten pålegge mannskapene i bilen å avslutte jakten.

I politiets vurdering av situasjonen ligger også muligheten for at bilisten de forfølger, kan kjøre i påvirket tilstand.

— Hvorfor lot dere råkjøreren i Kong Oscarsgate bare forsvinne?

— Vi vurderte det slik at denne sjåføren ikke ville komme til å stoppe, bare kjøre enda hardere for å slippe unna. Derfor bestemte vi at forfølgelsen skulle avbrytes, sier Thue.

Politiet vurderer hvert tilfelle av råkjøring ut fra veien eller gaten der det foregår. - Midt på dagen kan en bil som kjører i 70 i Natlandsveien være en fare for andre trafikanter.

— Når biljakten ender godt, vil alle være enige om at politiet har gjort en god jobb. Men uansett våre vurderinger i utgangspunkt og underveis, kan politiets håndtering av slike situasjoner få et uheldig utfall. Da blir hendelsesforløpet gjennomgått med kritiske øyne. Det er også i politiets interesse, understreker Thue.

Mannskapene som kjører politiets utrykningskjøretøy er trente folk som har bestått en utrykningstest på Politihøgskolen. Ferdighetene som trengs for å håndtere en bil i høy hastighet, vedlikeholdes gjennom kurs. Det er derfor en illusjon å tro at en gjennomsnittsbilist greier å «riste av seg» en politibil.

Og like fullt gjøres det altså jevnlige forsøk på å komme seg unna politiet i vanvittige hastigheter, ofte i «rå» Audi'er eller BMW'er.

— Jeg hadde selv aldri våget å kjøre så fort gjennom Kong Oscarsgate, men jeg har heller aldri fått det berømmelige kick'et av bilkjøring, sier Thue som minner de yngste bilførerne om at lappen egentlig bare betyr at de får lov å øvelseskjøre alene.