Forskerne er overrasket over hvor effektiv køprising er for miljø og trafikkavvikling. I Gøteborg falt andel bilister i rushtiden med 24 prosent over natten da avgiften ble innført 2. januar. I Stockholm er det nå 20 prosent mindre trafikk på årsbasis, etter innføring av ekstra avgifter i 2008.

Bilen er største synderen

Hvert år med en lengre kuldeperiode, legger det gifte forurensingslokket seg over Bergen. Mye skyldes biltrafikk og rushtid.

— Det er ikke tvil om at biltrafikken er hovedkilden til svevestøv og NOx-utslipp i de store byene, sier seniorforsker Britt Ann K. Høiskar i Norsk institutt for luftforskning. For å få ned forurensingsnivået må trafikkmengden i byene reduseres, sier hun.

En utrolig effekt

Professor Jonas Eliasson ved Centre for Transport Studies i Stockholm, har forsket på utviklingen i den svenske hovedstaden. Det var mye motstand og høylytte protester da rushtidsavgiften ble innført permanent i 2008.

— Men vi opplevde at kjøreatferden i trafikken ble styrt av høyere avgifter, tross protester. Rushtrafikken forsvant nesten over natten på innfartsårene til Stockholm da det ble dyrere å kjøre på visse tidspunkt, sier Eliasson.

Vil endre atferd

Offshorearbeider, Alf Bognø, mener det bør gjøres noe med trafikkproblemene i Bergen.

— Rushtrafikken er ikke bra her i byen. I tillegg til all forurensingen, sier han.

KJØRER IKKE: Alf Bognø sier han ikke kommer til å kjøre i rushtiden ved høyere avgifter.
OVE SJØSTRØM

— Vil du endre kjøreatferden hvis du må betale mer for å kjøre på visse tidspunkter?

— Helt klart. Det er dyrt nok som det er med bil. Men det spørs hvor mye prisen stiger i bomringen. Jeg tro ikke en tikroning holder, sier Bognø.

Holdningene endres ubevisst

Et par år etter at avgiften ble innført i den svenske hovedstaden, ble forskerne overrasket da de stilte spørsmål til bilistene om kjøreatferden.

— Vi visste at rundt 30 prosent hadde endret kjøreatferd, og unngikk rushtiden. Men bare fem prosent i undersøkelsen svarte at de faktisk hadde gjort dette, sier professor Jonas Eliasson.

- Hva tyder dette på?

— Det viser at mennesker tilpasser seg, og er pragmatisk i forhold til å organisere livene sine. Hvis folk merker positive effekter i tillegg, som mindre køer og forurensing, stilner protestene.

Eliasson viser til internasjonale undersøkelse som helt klart viser at innbyggere i storbyer er villige til å betale litt ekstra for ren luft.

— Men da må kollektivtilbudet være bra utbygget. Fører en slik avgift til store ulemper, er vi like langt, sier Eliasson.

Rushtidsavgift, eller køprising, fungere slik at prisene stiger ved kjøring på visse tidspunkt på morgenen og kveld. I Gøteborg får bilistene kjøre gratis halve døgnet mot å la bilen stå i rushtiden.