— 250 meter før hver fotoboks piper den, sier budbilsjåfør Bjørn Arthur Nilsen, og peker mot den lille boksen på frontvinduet.

Selv vet han hvor fotoboksene er, og senker automatisk farten hver gang han nærmer seg en.

  • Men jeg kan godt tenke meg at færre blir tatt på grunn av GPS-ene, sier han.

Yrkessjåføren tror uventede manuelle kontroller må til for at man skal klare å ta flere råkjørere.

  • Jeg ser ofte biler som bråbremser rett før boksene, og akkurat slipper unna, forteller han.

Tallet på førerkort som ryker på vei forbi en fotoboks er nå det laveste i femårsperioden 2006-2010. Det viser halvårsstatistikk laget av Politidirektoratet (POD).

Til og med juni i år har fotoboksene vært i drift nesten 100.000 flere timer enn første halvår i fjor.

Men selv om flere og flere biler kontrolleres av fotobokser, og digitalisering gjør at boksene er mer driftige enn noen gang, så går tallet på overtredelser bare én vei: Nedover.

Oppmerksomme

— Det har vært en jevn nedgang både i overtredelser og førerkortbeslag de siste seks årene, sier politiinspektør Jan M. Guttormsen, trafikkansvarlig i POD.

  • Bilistene er blitt mer og mer oppmerksomme på fotoboksene, det er kommet ny og mer tydelig skilting over hele landet, samtidig som fotoboksvarsling ved hjelp av GPS blir mer utbredt, sier han for å forklare det tilsynelatende paradokset.

Den verste grisekjøringen forbi fotoboksene fører til anmeldelse. Anmeldelse kan også bli brukt hvis en fører nekter å godta fotoboksboten.

Også for anmeldelsene har det skjedd en kraftig nedgang de siste fem årene:

  • Første halvår 2006 ble 4262 bilførere anmeldt etter blitsblinking fra en fotoboks.
  • Første halvår i år førte fotobokskontroll til anmeldelse av 1485 sjåfører, altså kun en tredel av nivået fra 2006.

Samtidig med at Ola og Kari Bilist er blitt mer på vakt overfor fotoboksene, raser boksenes bidrag til statskassen. Første halvår i år ga de grå fartsmålerne nesten 50 millioner kroner mindre i inntekter, sammenlignet med de seks første månedene i 2006.

Mer rus, flere bøter

Om bilførerne i økende grad er oppmerksomme på fotoboksene, så viser statistikken fra POD at de ikke har samme evne til å styre unna uanmeldte politikontroller.* Førerkortbeslag grunnet rus øker fra i fjor til i år. Over 2000 promillekjørere er fratatt lappen i årets seks første måneder.

  • Første halvår i år ble det skrevet ut nesten 5000 flere forenklede forelegg enn i tilsvarende periode i fjor. Brorparten gjelder fartsforhold.

— En stor del av økningen i forelegg skyldes helt åpenbart at politiet har fått nye og mer effektive lasere til fartsmåling. Så langt i år har politiet hatt langt større kontrollvirksomhet enn vi har sett de to foregående årene, sier Jan M. Guttormsen i POD.

På spørsmål om han kan ta tempen på «den norske bilist» på bakgrunn av den siste statistikken, svarer Guttormsen slik:

  • Totalbildet forteller meg at trafikkatferden ikke har en alarmerende utvikling. Den norske bilist er like god, eventuelt like dårlig, til å følge reglene som tidligere, sier trafikkmannen i POD.