Pengene som kommunen regner med å ta inn på denne måten, totalt 700.000 kroner, skal gå til Straxhuset, et mottakssenter for rusmisbrukere. Som følge av det nye tilskuddet skal senteret kunne holde åpent også i helgene.

Gjeninnføringen av lørdagsavgiften mellom klokken 10 og 17 ble støttet av byrådspartiene Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet, i tillegg til Venstre, SV og Irene Skarstens enmannsgruppe.

Parkometeravgiften skal være den samme lørdag som hverdag.

Nederlag for byrådet

Bystyret behandlet også byrådets forslag om å kutte 330 millioner kroner i kommunens utgifter. Som ventet fikk byrådet bare støtte for en del av forslagene.

Det aksepterte byrådslederen under tvil, og satte ikke stillingen sin inn på saken. «Kabinettspørsmålet» var imidlertid ikke langt unna.

— Jeg har seriøst vurdert å sette denne saken på spissen, sa Anne-Grete Strøm-Erichsen til bystyret.

Byrådslederen mener kuttene vil komme uansett, før eller senere.

— Tro mine ord: Uansett hvem som sitter i byrådet til høsten, kommer disse forslagene til å dukke opp igjen. Det er ikke til å unngå, sa hun.

Kuttene

Dette er noen av kuttene som faktisk ble vedtatt:

  • Et utvalg skal vurdere muligheten for å legge ned eller slå sammen skoler.
  • Stønadstiden for sosialmottakere skal kortes inn.
  • Satsene i kommunale barnehager settes ikke ned til maks. 2500 kroner måneden fra 1. august, slik bystyret tidligere har vedtatt. I stedet fryses dagens pris ut året.
  • Skolefritidsordning blir dyrere.
PARKERINGSVAKT: Unnlater du å betale den nye avgiften, får du med denne yrkesgruppen å gjøre.