JOHN LINDEBOTTEN

Spørsmålet er bare hvilket eller hvilke av de tre ovenfor nevnte alternativene Bergen bystyre til slutt velger å gå inn for. For Autopass-inntektene i Bergen ligger etter skjema.

— Bompengebudsjettet for 2004 er på 238 millioner kroner. Prognosen så langt viser 200 millioner, altså en manko på 30-40 millioner kroner, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, til Bergens Tidende.

Inntektsmålet på 230-240 millioner kroner i året er dessuten basert på en finansieringsplan for Bergensprogrammet som er utgått på dato for lenge siden. Prisoverslagene på de ulike prosjektene er justert kraftig opp, samtidig som staten ser ut til å redusere sitt bidrag med rundt regnet 400 millioner kroner. Men etter det BT erfarer jobbes det nå i samferdselskomiteen, bl.a. fra Arbeiderpartiet, for at disse pengene skal være på plass igjen når innstillingen om Nasjonal Transportplan legges frem 8. juni.

Advarte i vinter

Styreleder i Bergen bompengeselskap, Reidar Lien, sier til Bergens Tidende at han ikke er overrasket over inntektssvikten.

— Allerede i vinter påpekte vi overfor generalforsamlingen (byråd Lisbeth Iversen, red.anm.) at Autopass-inntektene kunne bli hengende etter det vedtatte målet på grunn av det politisk vedtatte månedstaket for antall betalte passeringer, sier Reidar Lien til BT.

Styret i bompengeselskapet gikk opprinnelig inn for at det ikke skulle være tak på antall betalte passeringer i det hele tatt. Men press, bl.a. fra næringslivet, gjorde at flertallet i bystyret bøyde av og vedtok at ingen skulle betale for mer enn 50 passeringer pr. måned.

Reidar Lien regner med å være legge frem presise tall om inntekter og prognoser om to-tre uker.

— 15. juni skal styret i Bergen bompengeselskap legge frem en kvartalsrapport for Autopass-inntektene. Det vil da gjelde februar, mars og april. Rapporten vil bli overlevert til byråden, og det blir da opp til politikerne i Bergen kommunen å avgjøre hva som skal skje videre, sier Lien.

— Man har jo snakket om muligheten for å sette opp flere bomstasjoner, men det er som sagt en sak for politikerne, sier Reidar Lien.

— Over sommeren legger vi frem en sak for bystyret, der vi gjennomgår tallene og drøfter hva vi skal foreta oss, sier Lisbeth Iversen.

Tett igjen hullene

Direktør Tore Skulstad i Bergen bro- og tunnelselskap er heller ikke overrasket over at inntektene svikter.

— Selv om bompengesatsen har økt fra 10 til 15 kroner, så har de gunstige rabattordningene ført til at bilistene i gjennomsnitt betaler bare 8 kroner for hver passering, mens gjennomsnittet for den gamle ordningen var 7 kroner, sier Skulstad til BT.

Arbeiderpartiets talsmann i saken, Arne Jakobsen, advarer mot å trekke forhastete konklusjoner etter bare 3-4 måneder med den nye Autopass-ordningen.

— Men det finnes huller i bompengeringen som bør tettes igjen. For eksempel kan man fra vest kjøre Kringsjåveien gjennom Laksevåg helt gjennom til Danmarks plass uten å betale bompenger. Og man føler det urettferdig å måtte betale bompenger både til og fra jobb når veien til arbeid går tvers gjennom hele bompengeringen. Slike skjevheter bør rettes opp, sier Arne Jakobsen.

<b>DYR BANE:</b> Bybanen kommer til å bli vesentlig mye dyrere enn først antatt.