— Dette er altfor dårlig, kommenterer byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Store lån til Ringveg vest og bybanen øker bilistenes ekstraregning til over en halv milliard kroner.

Den delen av Bergensprogrammet som må betales gjennom bompenger, øker dermed fra 2 280 millioner til 2 730 millioner kroner.

For å dekke inn dette, finnes det flere muligheter:

n Satsen i bompengeringen, som er fastsatt til 15 kroner fra 1. januar 2004, kan bli hevet til nærmere 20 kroner i løpet av bompengeperioden frem mot 2011. n Bompengeperioden for Bergensprogrammet del 1 kan bli forlenget med ett eller to år.

n Den tredje muligheten, som alle håper og mange tror på, er at inntektsanslaget for bompengene til Bergensprogrammet er satt for lavt, og at store deler av denne ekstraregningen vil bli dekket uten at man foretar seg noe som helst.

Nasjonal Transportplan

Uansett er situasjonen i øyeblikket at det statlige bidraget til Bergensprogrammet er skrumpet fra opprinnelig 1 415 millioner kroner til 985 millioner.

Det er slutt på spleiselaget som samferdselsminister Torild Skogsholm har snakket så mye om. Det som gjenstår, er en enorm lokal dugnad med et mindre statlig tilskudd.

Grunnlaget for disse dystre tallene er forslaget til Nasjonal Transportplan, som ble fremlagt sist mandag.

Store lån

Regionvegsjef Ole Chr. Torpp spådde allerede i mars at det ville bli nødvendig for Bergen kommune å ta opp store lån for å finansiere en normal anleggsdrift på Ringveg vest og bybanen, med sikte på å ha anleggene ferdige i 2007-08. På det tidspunktet så det fremdeles ut som om det statlige bidraget til Bergensprogrammet kunne komme til å ligge på over 1 200 millioner kroner. Med det som grunnlag, mente Torpp det ville bli nødvendig å låne ca. 675 millioner kroner, fordi anleggsinnsatsen for Ringveg vest og bybanen i 2006-07 og -08 ville bli så intens at bompengene og statens bevilgning ikke ville strekke til. Lånet blir deretter betalt tilbake i perioden deretter, når anleggsvirksomheten er mindre intens.

- Skansetunnelen først

— Med de nye tallene som er kommet frem, må vi regne med at lånebehovet vil øke, men vi har ikke hatt tid til å regne nøyaktig på dette. Heldigvis har vi en gunstig renteutvikling, sier Ole Chr. Torpp til Bergens Tidende.

Alternativet til å låne, er å holde anleggsdriften gående i takt med inntektene, det vil si i langsom kino, men Torpp avviser at kan bli aktuelt.

— Skansetunnelen er ført opp etter både bybanen og Ringveg vest. Samtidig ser det ut til at sikkerhetskrav gjør tunnelen en god del dyrere enn forutsatt. Kan Skansetunnelen bli ofret i Bergensprogrammet del 1?

— Det er det for tidlig å si. Men når inntektene svikter slik som i dette tilfellet, så vil det alltid gå ut over et eller annet. Ting kan bli utsatt, sier Torpp.

— Hvis Skansetunnelen blir utsatt, så vil det skje over mitt lik, sier byrådslederkandidat Monica Mæland fra Høyre. Skansetunnelen er riktignok nr. tre i rekkefølge etter Ringveg vest og bybanen, men den har samme prioritet som disse to. Den er like viktig, og for Bergen sentrum er den viktigere enn bybanen. Det vi bør gjøre, er å få ferdig reguleringsplanen for Skansetunnelen alt i høst, ta opp et lån og komme i gang med tunnelen før arbeidet med bybanen og Ringveg vest starter, sier Mæland.

Klamrer seg til håpet

— Jeg har tro på at de statlige rammene til veibygging blir økt, sier Mæland, og klamrer seg til håpet om at hennes partifeller i regjeringen vil vise litt forståelse for landets problemer.

Hun gjør det klart at en økning av bompengesatsen, ut over den økningen som kommer fra årsskiftet, vil sitte svært langt inne hos Høyre. Også Anne-Grete Strøm-Erichsen ser dette som en lite ønskelig løsning.

— Det er viktig at alle de politiske partiene driver påvirkning for å øke rammene til samferdsel. Dette har jo også med sysselsetting å gjøre. I Hordaland, utenom Bergen, er det jo bare fastlandsforbindelsen til Halsnøy som skal bygges de nærmeste årene, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

MÅ PÅVIRKE: - Det er viktig at alle de politiske partiene driver påvirkning for å øke rammene til samferdsel, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).