Etter å ha foretatt flere forbikjøringer, kolliderte mannen med den syklende tiåringen Mikkel Johan Olsen.

Påtalemyndigheten mener at mannen holdt for høy hastighet etter forholdene, og ikke hadde tilstrekkelig oversikt over trafikkbildet.

– Vi mener å kunne påvise årsakssammenheng mellom mannens uaktsomhet og dødsfallet. Han burde helt klart latt være å foreta forbikjøringene, sier aktor i saken, politiinspektør Bjarte Aarlie.

Mannen var forsinket til en avtale, og i 80-sonen på Rongflaten kjørte han forbi to personbiler. Han var i ferd med å passere et vogntog da ulykken inntraff.

– Jeg så aldri syklisten før han kom ut i veien, sa mannen da han i mai forklarte seg i forbindelse med inndragelsen av førerkortet hans.

Straffesaken er berammet for Nordhordland tingrett 15. januar. Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 239, som har en strafferamme på tre år. Mannens forsvarer, Vegard Austgulen, fremholder at forbikjøringen i seg selv var forsvarlig og at det tragiske utfallet ikke kan klandres tiltalte.

Austgulen, vil ikke spekulere i straffens omfang dersom mannen skulle bli funnet skyldig.

– Praksis vedrørende drap i trafikken er svært spredt og varierer fra en måned til flere år. Det avhenger av graden av uaktsomhet, sier han.

Det vil ifølge aktor Bjarte Aarlie også bli fremmet erstatningskrav fra bistandsadvokatens side. Kravet er beregnet oppad til 100000 kroner.

KNUT EGIL WANG