I kommuneplanens arealdel utpekes Nøstet — Jekteviken som det beste området for internasjonal fergetrafikk. Der er det god tilknytning til veinettet, samtidig som det er gangavstand til sentrum.

En flytting av DFDS, Smyril Line og andre ferger fra Skolten til den nye Hurtigruteterminalen vil kunne løse to andre problemer. For det første vil man kunne redusere det inngjerdede området langs Vågen.

Dessuten ville det frigi kapasitet til cruiseskip på Skolten. Informerte kilder sier til BT at det igjen trolig vil stanse planene om en cruisehavn på Kristiansholm i Sandviken. Planene har vært omstridte, og med Skolten reservert for cruiseskip er det neppe behov for en ny havn.

Når det gjelder hva som skal skje med Dokken-området etter at godshavnen flyttes, finnes det ingen konkrete planer. Området er attraktivt både for bolig og næring, men størsteparten av sjøkanten vil trolig fortsatt bli brukt til kaiformål.