Interessen for å kjøpe miljøvennlige biler i Bergen har økt sterkt i det siste. Frydenbø Bilsenter AS, som forhandler Volvo, har allerede solgt seks biler som går på bioetanol, og ytterligere 12 skal leveres, opplyser daglig leder Frank Dame.

Hittil er det V50 som er solgt, men snart kommer V70 som også er tilpasset dette drivstoffet. Listeprisen er 12.000 kroner høyere for en bil som har motor for E85 enn en tilsvarende som bare kan bruke vanlig bensin. Til gjengjeld får man 25 flere hestekrefter.

Billig drivstoff

— Men det er vanskelig for oss å markedsføre denne type biler, så lenge E85 (85 prosent bioetanol, resten vanlig bensin) ennå ikke er tilgjengelig her. Det er ganske utrolig at både Trondheim og Tromsø har stasjoner med dette drivstoffet, mens et folketett område som Bergen ikke har en eneste! sier Dame.

Statoil er det eneste selskapet som tilbyr E85 som drivstoff. Prisen er det lite å utsette på. Ettersom den er fritatt for avgifter koster E85 bare kr. 8,59 for literen.

Hittil er det bare 11 slike stasjoner i hele landet. De fleste er lokalisert i Oslo-området, mens Trondheim og Tromsø har en stasjon hver med E85.

Bare én pumpe i Bergen?

Informasjonssjef i Statoil Norge, Knut H. Hansen, sier at selskapet har konkrete planer om å sette opp én pumpe for E85 i Bergen i løpet av høsten. Mer konkret ønsker han ikke å være, heller ikke hvilken Statoil-stasjon som får «æren». Men etter det vi erfarer ligger Statoil-stasjonen på Flesland godt an.

— Er ikke bare én stasjon i minste laget? Skal folk i Åsane for eksempel måtte dra like til flyplassen for å sikre seg de edle dråpene?

— Vi vet at interessen for dette drivstoffet er veldig stor i Bergen. Men slik vi vurderer det er én stasjon foreløpig tilstrekkelig for å dekke behovet, sier han.

Langt etter svenskene

Myndighetene følger knoppskytingen av E85-pumper med argusøyne, som et ledd i tiltakene for å redusere utslippet av klimagasser. Statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet er slett ikke imponert over tempoet. I forhold til den svenske satsingen ligger vi langt tilbake her til lands.

— Det skyldes den forrige regjeringen som ikke gjorde noen ting på dette området. Noe av det første vi gjorde var derfor å be Statens forurensningstilsyn (SFT) lage en tilråding om hvordan vi skulle komme i gang. Svaret har vi fått i klimameldingen, sier Tungesvik.