Stemningen var stor 20. mai, da byråd Lisbeth Iversen klippet snoren til nye Møregaten. Gaten skulle stenges for trafikk og bli det første gatetunet på Løvstakksiden. Ordfører Herman Friele stilte med kjede og fagre ord, mens hundrevis av beboere omgjorde gaten til festplass.

I dag er blomstene og flaggene borte. Sperringene er tatt vekk. Asfalt og parkerte biler dominerer igjen stikkveien.

— Det var kjempefint på åpningen, og vi gledet oss til å ta i bruk gaten. Men dagen etter var bilene tilbake. Nå får ikke elevene lov til å gå ut her fordi det er trafikkert, forteller Alexandra Larsen (15).

Skolen har bygget en egen utgang mot Møregaten for at elevene skulle kunne bruke miljøgaten i friminuttene. Den døren er nå låst.

Bingen som forsvant

Alexandra Larsen er elevrådsleder ved skolen, og oppgitt over politikere som stadig lover bedring for området, uten at noe skjer.

Det er mange år siden Løvstakksiden kom på prioriteringslisten for å få en ballbinge, helst i tilknytning til skolen. Heller ikke den er kommet på plass.

— Problemet er plasseringen. Vi er klare til å bestille en binge, men først må vi få vite hvor den skal være, sier fagsjef for anlegg i Idrettsetaten, Jan Haugland.

Skoleplassen er for trang til en ballbinge, og det har vist seg vanskelig å plassere den i en av gatene rundt skolen. Da vil bingen kunne hindre utrykningskjøretøy.

På høy tid at noe skjer

Elevene Torbjørn Råen, Lillian Heggernes og Frøya Thue (alle 15) mener også det er på høy tid at noe blir gjort for barn og unge i Løvstakk-området.

— Skal vi spille fotball har vi bare noen små grusbaner. Derfor går mange ned på Krohnsminde eller til Møhlenpris, sier Torbjørn.

Andre idrettstilbud finnes ikke. Gymsalen på skolen er nesten 100 år gammel og frister ikke.

— Den er liten og full av fukt. Det er bare en ribbevegg og en «tjukkas» der, sier Frøya.

Elevene ønsker seg idrettshall, kulturhus og ballbinge. Alt sammen ligger i planene til kommunen. Problemet er bare at de neppe blir realisert før dagens 10. klassinger er blitt voksne.

— Vi skal nå sette oss ned og lage et handlingsprogram for bydelen. I utgangspunktet hadde vi tenkt å bruke dette året til planlegging, sier Bente Florelius, seniorarkitekt i Bergen kommunes plan- og miljøetat.

Idrettshall under skolen

Også rektor Berit Strand Karlsen hadde håpet på fortgang i alle planene for området.

— Men jeg er tross alt optimist. Det er bevilget mye penger og jeg tror på kommunen når den sier at den vil satse på skolen, sier hun.

I skolebruksplanen er skolen prioritert i første gruppe, med et anslag på 100 millioner kroner til rehabilitering. Det er allerede satt av 17 millioner kroner til et kulturhus ved Ny Krohnborg skole, og det finnes planer om å bygge idrettshall under skoleplassen.

— Det hadde vært utrolig flott. Da kunne vi utnytte skolens arealer mye bedre, også på kveldstid, sier Florelius.

ASFALTUNGDOM: Alexandra Larsen (i forgrunnen) og medelevene Lillian Heggernes, Torbjørn Råen og Frøya Thue trodde de skulle få en bilfri miljøgate å være i til skolestart. Slik ble det ikke. FOTO: SARA JOHANNESSEN
Sara Johannessen